Đại hội đại biểu Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Phú Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong 2 ngày 26& 27/9, Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Phú Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tổng kết đánh giá công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2013-2018; 03 năm thực hiện Nghị quyết Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2016-2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kì 2019-2024. Đến dự có bà Nguyễn Thị Ngại – Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Vân – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

KHUYENHOC

Toàn cảnh Đại hội Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Phú Ninh lần thứ I

Hội Khuyến học các cấp của huyện Phú Ninh đã tập trung củng cố và phát triển tổ chức Hội và hội viên. Trong nhiệm kì, Hội đã phát triển thêm 836 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 16.511 người, chiến 19.7% dân số toàn huyện. Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, toàn huyện đã vận động hơn 8 tỷ đồng quỹ khuyến học, trong đó Hội Khuyến học huyện vận động gần 1 tỷ đồng; đã khen thưởng, hỗ trợ 1.186 suất. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, các cấp Hội Khuyến học đã đánh giá, công nhận các mô hình học tập. Qua đó, hầu hết các mô hình đều tăng dần qua các năm. Trong đó, gia đình học tập được công nhận năm 2018 là 16.339 hộ, 72 dòng họ học tập, cộng đồng học tập: 85 và 52 đơn vị học tập.

Đối với Hội Cựu giáo chức, hiện nay đã có 10/11 xã, thị trấn có chi hội (trừ Tam Lãnh không đủ số lượng giáo viên nghỉ hưu để thành lập hội) với tổng số 262 hội viên, tăng 150 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Hằng năm, Hội Cựu Giáo chức huyện ra mắt tập thơ "Đồng Vọng", tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ thơ vào dịp 30/4. Các chi hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương và tham gia phản ánh dư luận xã hội về tình hình giảng dạy, học tập với ngành, với trường để cùng xây dựng sự nghiệp giáo dục. 100% gia đình hội viên Cựu giáo chức đạt danh hiệu "Gia đình học tập".

KHUENHOC2

Lãnh đạo huyện Phú Ninh trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội với dòng chữ “Hội Khuyến học- Cựu giáo chức huyện Phú Ninh tâm huyết, đổi mới, vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập”

Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học huyện Phú Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND huyện, Tỉnh hội, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen, giấy khen. Hội Cựu giáo chức được Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nhiệm kì 2019-2024, Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Phú Ninh đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh; Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng, đơn vị trở thành nề nếp thông qua việc xây dựng các mô hình học tập...Chỉ tiêu đề ra là đến năm 2020, duy trì số lượng hội viên đạt 20% dân số và đến năm 2024 đạt 22% tổng dân số. 95% trở lên giáo viên nghỉ hưu vào Hội và sinh hoạt đều đặn. Phấn đấu hằng năm vận động quỹ khuyến học, khuyến tài tăng 10%; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký học tập suốt đời; 70% gia đình, dòng họ, cộng đồng được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập" và "Cộng đồng học tập", 100% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học và 50% doanh nghiệp đạt danh hiệu "Đơn vị học tập"...

KHUYEN HOC 3

Ban chấp hành Hội Khuyến Học - Cựu giáo chức huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2019-2024

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương, đánh giá những kết quả Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức huyện Phú Ninh đạt được trong nhiệm kì qua. Bước vào nhiệm kì 2019-2024, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị, Ban chấp hành khóa mới cần tiến hành họp sớm thống nhất nhiệm vụ và bàn giải pháp cụ thể cho từng năm; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tập trung củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Tăng cường công tác vận động quỹ và xây dựng các mô hình gây quỹ ổn định; Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trở thành nề nếp, thực chất. Tiếp tục phát triển hội viên cựu giáo chức, vận động tối đa số giáo viên nghỉ hưu vào tổ chức hội. Có nhiều hình thức và nội dung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, coi đây là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức hội. Chú trọng công tác biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể tiêu biểu về công tác vận động và đóng góp xây dựng quỹ, những tấm gương học tập trong mọi lứa tuổi.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 13 đồng chí và Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí. Ông Trương Thành giữ chức Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Hồng và ông Nguyễn Ngọc Lượng.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người