Mặt trận huyện Phú Ninh nghiệm thu công trình chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh cùng các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức nghiệm thu các công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện tiến đến Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024.

Theo đó, đã có 5 ngôi nhà đại đoàn kết được đầu tư xây dựng mới với tổng kinh phí 437 triệu đồng và 17 nhà của hộ nghèo bị hư hỏng xuống cấp được hỗ trợ sửa chữa với tổng kinh phí 584tr đồng, một cổng chào Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu trên 70 triệu đồng được các địa phương đăng ký, phối hợp triển khai. Các công trình trên được thực hiện chủ yếu từ nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp vận động trong nhân dân, các cơ quan, đơn vị và một phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

MATTRANTRAO NHA

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 diễn ra từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2019 tại Thủ đô Hà Nội.

UB Mặt trận

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người