Tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị (khóa X)

Ngày 22/8/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Phú Ninh tổ chức Tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 62 ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị ( Khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh đã đến dự.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đại biểu khẳng định qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62/KL-TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về công tác Mặt trận, các đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, vị trí của Mặt trận, các đoàn thể được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động; thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống tổ chức, cán bộ Mặt trận, các đoàn thể được củng cố, kiện toàn, trẻ hóa đúng tiêu chuẩn cán bộ, đảm bảo năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Một số ý kiến cũng đã thẳn thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X); công tác đôn đốc, kiểm tra, sơ kết đánh giá việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW chưa được thường xuyên; sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong Mặt trận và giữa Mặt trận, các đoàn thể với Chính quyền có lúc chưa chặt chẽ. Một số cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chưa bám sát cơ sở. Chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động chưa cao, chưa chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động....

toadam

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Về giải pháp thực hiện thời gian đến, đa số đại biểu thống nhất, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục đổi mới về nội dung phương thức hoạt động hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân; tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thống nhất hành động; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn ổn định chính trị. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng hình thức gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết luận buổi Tọa đàm, đồng chí Đặng Vân - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cho rằng, trong tình hình mới hiện nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi cần có sự chủ động và năng động trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tránh hành chính hoá để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời nắm bắt những diễn biến của xã hội để làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân. Đồng chí đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình trong thời kỳ mới; Tăng cường công tác tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao năgn lực, hiệu lực giám sát, phản biện...

Dịp này, MTTQVN huyện Phú Ninh cũng tọa đàm việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người