Ủy ban Mặt trận huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2019, Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019- 2021. Hội nghị đã nghe Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng qua và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng còn lại của năm 2019; thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019- 2024; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện thông báo kết quả thực hiện công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trên địa bàn huyện.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đã đánh giá cao kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tập trung trong thời gian đến, đó là:

1. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân. Kịp thời phối hợp tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu đúng các chủ trương chích sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.Kịp thời quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và cơ sở. Triển khai có hiệu quả các hoạt động, các công trình chào mừng Đại Hội Mặt trận Tỉnh Quảng Nam.

3.Chủ trì, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác vận động quỹ "Vì người nghèo" triển khai kế hoạch phối hợp giảm nghèo có địa chỉ cụ thể gắn với chỉ tiêu giảm hộ nghèo,thoát nghèo bền vững của huyện.

4. Phối hợp thực hiện có hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong tham gia xây dựng xã Nông thôn mới tại 3 xã (Tam Phước, Tam Thành, Tam An) và 3 khu dân cư mới kiểu mẩu (Hòa Bình-Tam Thái, Cây sanh-Tam Dân, Cẩm Khê- Tam Phước).

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối thoại người đứng đầu chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định 124 QĐ/ TW năm 2019. Phối hợp tổ chức giám sát thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

6. Mặt trận các xã, thị trấn tăng cường hơn nửa hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ Hoà giải để kịp thời phối hợp giải quyết những phát sinh từ cơ sở.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người