Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh Nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã khép lại, nhìn lại những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Phú Ninh khoá VII đã đạt, có thể thấy rằng, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khoá VII đã đề ra.

Những năm qua, các phong trào do Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh phát động đã đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và rộng khắp. Điển hình như: chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, nạn nhân chất đất độc da cam, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, đồng bào dân tộc và người dân các xã vùng trũng, bão lũ... Riêng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội, góp phần tích cực vào chương trình xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn. Qua 5 năm, nguồn quỹ huy động hơn 5 tỷ đồng, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa và xây mới 201 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, 373 học sinh hỗ trợ học tập, 265 người được hỗ trợ khám chữa bệnh, 111 hộ được trợ giúp sản xuất và nhiều hình thức chăm sóc khác.

Ngoài ra, với tinh thần "Tương thân, tương ái", các hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng được khơi dậy mạnh mẽ, nhiều hình thức vận động giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống một cách thiết thực như: nuôi dưỡng cụ già neo đơn; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trao phương tiện cho người khuyết tật, trợ cấp học bổng cho trẻ em nghèo, xây dựng và sữa chữa nhà tình thương, với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Cùng với đó đã có hơn 4 tỷ đồng từ nguồn quỹ cứu trợ được sử dụng có hiệu quả...Qua đó, góp phần cùng huyện nhà giảm hộ nghèo hằng năm, từ 4,4% năm 2014 đến cuối năm 2018 chỉ còn 2,45% và 7,36% hộ cận nghèo xuống còn 1,94%; không còn hộ đói.

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, gắn với phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước do Mặt trận tổ quốc triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm tạo được sự đồng thuận cao của đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên đã hăng hái, tích cực hưởng ứng, gắn với việc thực hiện "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận", phát huy tính chủ động, tự quản của nhân dân ở cộng đồng khu dân cư. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên được thu hút, tập hợp vào tổ chức ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã phát huy được vai trò trong công tác vận động nhân dân chung sức. Cùng với nguồn đầu tư của nhà nước, MTTQ các cấp đã phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến hàng ngàn m2 đất, chặt phá cây cối và tháo dỡ nhiều vật kiến trúc để bêtông hóa trên 304 km giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa trên 190 km kênh mương nội đồng, lắp đặt trên 56 km điện thắp sáng đường quê,...với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng; vận động xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các thiết chế văn hóa ở cơ sở kinh phí trên 30,2 tỷ đồng

Một trong các hoạt động được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm triển khai rất hiệu quả là chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày đại đoàn kết dân tộc 18/11. Vào dịp này, 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành ngày hội của toàn dân.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" nay là "Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", với phương châm "Lấy sức dân phục vụ lợi ích cho dân" đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau theo nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách". Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển kinh doanh đa ngành nghề, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn vào sản xuất... Qua đó, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được nhân rộng cho giá trị kinh tế từ 200 đến 300 triệu đồng/năm, có mô hình thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Từ cuộc vận động, diện mạo các thôn, khối phố trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ nét, đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân được cải thiện. Đến nay, toàn huyện tỷ lệ bình quân khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa hằng năm trên 78,7%, trong đó có nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu "khu dân cư văn hóa" 6-10 năm liền; số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa bình quân đạt 89,65%; đã xây dựng và vận động ra mắt 78 tộc họ và có 60 tộc được công nhận tộc văn hóa.

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức"diễn đàn nhân dân" với trên 1.500 lượt người tham dự và hơn 300 ý kiến tham gia; chủ trì, phối hợp tổ chức 130 cuộc giám sát, trong đó, cấp huyện 35 cuộc; cấp xã 95 cuộc; tổ chức 147 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri; tập hợp hơn 1.370 ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong nhiệm kỳ đã củng cố, kiện toàn 11 Ban thanh tra nhân dân với 105 thành viên; 07 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 98 thành viên. Ban thanh tra nhân dân giám sát 165 cuộc, kiến nghị 65 vụ việc, giải quyết 58 vụ việc. Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 384 cuộc với 192 công trình, dự án, có 86 kiến nghị đến các chủ đầu tư, nhà thầu...Qua đó, đã khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của mặt trận các cấp.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của MTTQ huyện, cùng với sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, tin rằng nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh khoá VIII sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp sức mạnh của quần chúng, chung tay góp sức xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp sức hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Một số hình ảnh hoạt động

mtran2

Ký kết thi đua ở khu dân cư

mtran

Các tổ chức thành viên của MTTQ huyện có nhiều hoạt động hướng về người nghèo

Góp ý xây dựng Đảng chính quyền - phản biện xã hội

Góp ý xây dựng Đảng chính quyền - phản biện xã hội

Hoạt động ngày hội đại đoàn kết

Hoạt động ngày hội đại đoàn kết

Thăm tặng quà đồng bào dân tộc

Thăm tặng quà đồng bào dân tộc


Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người