Phú Ninh: Hoàn thành Đại hội Đại biểu MTTQ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019- 2024

Sáng ngày 10/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Dân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024, đây là đơn vị cuối cùng của huyện tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Về dự có ông Đặng Vân – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh; ông Trịnh Ngọc An – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã Tam Dân và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết toàn dân; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Từ những phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. MTTQ Việt Nam xã Tam Dân đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất, cây cối, hoa màu, tháo gỡ vật kiến trúc; tham gia bê tông hóa trên 45km giao thông nông thôn, 14km giao thông nội đồng, kiên cố hóa 12km kênh mương thủy lợi, lắp đặt 12km điện chiếu sáng đường quê và nhiều công trình khác. Tỷ lệ và chất lượng gia đình văn hóa tăng lên hằng năm, đến cuối năm 2018 đạt trên 92%; 7 Tộc văn hóa; 7/9 thôn đạt thôn văn hóa, đặc biệt nhiều khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liền. Trong 05 năm, Uỷ ban Mặt trận TQVN xã phối hợp kêu gọi vận động quỹ "vì người nghèo" được trên 697 triệu đồng đã hỗ trợ nâng cấp xây dựng mới 09 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 15 nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp khó đột xuất, giúp trẻ em nghèo học tập; phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế. Ngoài ra các tổ chức thành viên Mặt trận hỗ trợ xây mới và sửa chữa 4 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, kinh phí trên 180 triệu đồng. Đến nay, hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,28%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm...

QUANG CẢNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã hiệp thương cử 32 ông bà làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Dân, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Văn Phúc được cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Dân khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời Đại hội cũng đã cử Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN huyện Phú Ninh gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Như vậy, đến ngày 10/4, 11/11 xã, thị trấn của huyện Phú Ninh đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, MTTQ các xã, thị trấn đã hiệp thương cử ủy viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu; cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào ngày 25 và 26 tháng 4/2019 tới./.

Quốc vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người