Phú Ninh: Bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019

Sáng ngày 20.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 13 để hiệp thương cho thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện; hiệp thương bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019. Về dự có ông Lê Thái Bình – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; ông Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các ông, bà là Ủy viên Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Phú Ninh đã hiệp thương thống nhất cho thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh đối với ông Nguyễn Văn Dõng, nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, bầu ông Đặng Vân - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và bầu ông Đặng Vân giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, khóa VII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

mt

Hội nghị cũng đã triển khai một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và góp ý dự thảo văn kiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)./.

Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người