Hội thi "Ý tưởng truyền thông" năm 2019

Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910 – 2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em được phát triển toàn diện về mọi mặt, thực hiện bình đẳng giới, ngày 07/3, Hội LHPN huyện Phú Ninh tổ chức Hội thi "Ý tưởng truyền thông" với chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019.

 td

Đơn vị Tam Đàn với tác phẩm Đường về.

11 đội đến từ Hội LHPN 11 xã, thị trấn đã mang đến Hội thi nhiều ý tưởng phong phú, đa dạng xoay quanh nội dung thực hiện môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới, công tác phòng chống bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em gái, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường; cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"; các nhiệm vụ công tác của Hội và các khâu đột phá, các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ đề năm 2019 về "An toàn cho phụ nữ và trẻ em".

Thị trấn Phú Thịnh với tiểu phẩm Nỗi buồn ngọn nến

Thị trấn Phú Thịnh với tiểu phẩm Nỗi buồn ngọn nến

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị Tam Phước, đồng giải nhì thuộc về Tam Dân và thị trấn Phú Thịnh, 3 giải 3 gồm các đội Tam An, Tam Thái và Tam Đàn.

Đơn vị Tam Phước đạt giải nhất với tác phẩm Nữ tiên chầu vương mẫu

Đơn vị Tam Phước đạt giải nhất với tác phẩm Nữ tiên chầu vương mẫu

Thông qua Hội thi "Ý tưởng truyền thông" với chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019 nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, đồng thời góp phần thực hiện môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nâng cao nhận thức và năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái về kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ khi bị các hình thức bạo lực giới. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người