Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018 - Sơ kết 3 năm (2016-2018) triển khai đại trà các mô hình học tập

Chiều ngày 10.1, Hội khuyến học huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 3 năm (2016-2018) triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Văn Huyên – Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh.

Năm 2018, Hội khuyến học huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 3 phòng trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đến nay, toàn huyện có 11 tổ chức Hội khuyến học xã, thị trấn, với trên 16.605 hội viên, tăng 893 hội viên so với năm 2017. Nhìn chung, các tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở, nhất là các Chi hội khuyến học, Ban khuyến học các trường, thôn, khối phố và tộc họ cơ bản được duy trì, hoạt động ổn định và có nề nếp. Trong năm, Hội đã phối kết hợp với Phòng GD- ĐT huyện tổ chức khen thưởng cho 112 học sinh đạt giải nhất, nhì ba trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp với số tiền 24,2 triệu đồng; trao 27 giải thưởng Phan Châu Trinh với số tiền 80 triệu đồng; Các cấp Hội trong huyện đã vận động được hơn 2 tỷ đồng quỹ khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ, khen thưởng, trao học bổng cho 10.458 suất, với số tiền gần 1,5 tỷ đồng...

Qua 3 năm, triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", Hội khuyến học huyện đã chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổng kết đánh giá kết quả chỉ đạo xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch để chỉ đạo triển khai và đạt được kết quả quan trọng. Kết thúc năm 2018, toàn huyện có 16.339 gia đình đăng ký và đạt gia đình học tập, tỷ lệ 100% so với đăng ký và đạt 80% số gia đình hiện có; 88 dòng họ học tập đăng ký, cuối năm đạt 72 dòng họ học tập, tỷ lệ 81,8% so với đăng ký và đạt 34,95% so với hiện có; Cộng đồng học tập thôn, khối phố đăng ký 85, đạt 85, tỷ lệ 100%; Đơn vị học tập đăng ký 52 đạt 52, tỷ lệ 100% so với đăng ký và đạt 62,6% so với hiện có. Riêng cộng đồng học tập cấp xã đăng ký 11 đạt tỷ lệ 100%.

khhoc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Huyên – Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội khuyến học huyện đạt được trong năm 2018 cũng như kết quả triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ 3 năm qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng xã hội học tập gắn với thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện; các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ động tham mưu và phối hợp đồng bộ với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp, hiệu quả; mở mới các tiết mục, chuyên mục xây dựng XHHT tuyên truyền trên sóng truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện... Củng cố, phát triển và nhân rộng các mô hình học tập theo hướng có chất lượng hơn. Tăng cường công tác tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập", "đơn vị học tập" hằng năm, gắn với biểu dương, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả...

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho 6 tập thể Hội và Chi hội; 11 tộc họ, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong năm 2018./.

QUỐC VƯƠNG

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người