TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA MẶT TRẬN CƠ SỞ

Để kiểm tra đúng thực chất kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2018 và công tác chuẩn bị cho đại hội Mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 sắp đến, từ ngày 16/10 đến ngày 02/11/2018, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra công tác Mặt trận của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 xã, thị trấn. Qua kiểm tra nhận thấy, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ mặt trận cơ sở năm 2018 có những chuyển biến tích cực, các địa phương đã bám sát chương trình công tác trọng tâm và xây dựng kế hoạch thực hiện từng nội dung sát đúng với điều kiện thực tế. Trong đó, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường... được lựa chọn để tổ chức thực hiện cụ thể ở địa bàn khu dân cư. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức các diễn đàn lắng nghe và nắm bắt dư luận trong nhân dân có chất lượng, hiệu quả.

image002

Tổ kiểm tra làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lộc

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị các điều kiện để tiến đến Đại hội Mặt trận xã nhiệm kỳ 2019-2024 cũng được các xã, thị trấn địa tích cực triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã xây dựng đề án nhân sự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, thông báo phân công đại biểu dự đại hội; công tác tuyền truyền được tập trung, đã có 67/85 Ban công tác các khu dân cư tổ chức hội nghị. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN xã, thị trấn sẽ được tổ chức làm điểm tại xã Tam Phước vào ngày 22/11/2018 và theo đó các xã, thị trấn còn lại sẽ cơ bản hoàn thành công tác đại hội đến cuối tháng 12/2018.

image004

Đ/c Nguyễn Văn Long-PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận tại buổi làm việc với BTT UBMTTQVN huyện

Cũng trong thời gian trên, vào ngày 25/10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra công tác mặt trận và kế hoạch tổ chức đại hội của Mặt trận huyện, dự kiến Đại hội Mặt trận TQVN huyện sẽ tổ chức vào tháng 5/2019.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người