Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội thông qua hoạt động tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện Phú Ninh

Để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban trung ưng MTTQ Việt Nam phát động, trong 2 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Ninh luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm tập hợp phát huy khối đại đoàn kết trong thực hiện cuộc vận động. Trong đó, công tác tuyên truyền miệng với hình thức trực tiếp tại các diễn đàn, đến tận địa bàn khu dân cư được Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn và thực hiện xuyên suốt, thực sự trở thành một kênh chính thống quan trọng giúp cho cán bộ và nhân dân nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó, kịp thời trao đổi, giải thích và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề nổi lên đáng quan tâm, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Quang cảnh hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội năm 2018

Ngoài việc xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận từ huyện đến cơ sở, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện rất chú trọng đến việc định hướng, lựa chọn nội dung, chủ đề cụ thể để tuyên truyền, thông qua việc tuyên truyền còn lồng ghép những câu hỏi mở, hướng vào các vấn đề cấp thiết của thực tiễn, mang tính thời sự để nhân dân tham gia trao đổi, đối thoại trực tiếp tại địa bàn khu dân cư, qua hoạt động này nhằm tham mưu cấp ủy đảng kịp thời lãnh đạo, giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Để làm được điều đó, các báo cáo viên cần phải có trình độ hiểu biết nhất định, biết vận dụng tâm lý học vào nghiệp vụ tuyên truyền, có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin linh hoạt. Việc lựa chọn thời gian, địa điểm tuyên truyền cũng được quan tâm để phù hợp với điều kiện của một huyện mà đa số nhân dân sống bằng nghề nông nghiệp.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trên 22 buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với hơn 1.743 lượt người. Mở 25 lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nghiệp vụ, truyên truyền các chủ trương chính sách mới cho 465 lượt cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở, tổ đoàn kết. Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chuyên môn tổ chức 65 buổi tuyên truyền trực tiếp tại 65 khu dân cư trên địa bàn huyện phục vụ trên 8.960 lượt người dự nghe. Trong đó, những nội dung liên quan như: điểm mới của luật BHYT, BHXH sửa đổi bổ sung; luật tín ngưỡng, tôn giáo; công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn vệ sinh thực phẩm hay những chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế của địa phương, chế độ chính sách, lao động việc làm, chủ trương giảm nghèo được tập trung lựa chọn. Bên cạnh đó, một số nội dung tuyên truyền miệng bằng hình thức tọa đàm để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng của từng vấn đề cụ thể cũng được Ban thường trực lựa chọn để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Thông qua hình thức tuyên truyền miệng, đối thoại trực tiếp Ủy ban mặt trận từ huyện đến cơ sở và các cơ quan phối hợp đã giải thích thắc mắc hơn 85 vấn đề mà nhân dân quan tâm, tổng hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết hơn 106 ý kiến, đề xuất của nhân dân.

mt2

UBMT huyện phối hợp UBND huyện chủ trì Diễn đàn trao đổi về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương.

Có thể khẳng định rằng, công tác tuyên truyền miệng là một trong những hình thức tuyên truyền hữu hiệu nhất, mang đến cho người nghe những thông tin chính xác, kịp thời và cũng là kênh thông tin quan trọng để nắm bắt và định hướng các vấn đề, dư luận xã hội nổi lên, trực tiếp có những thông tin phản hồi đối thoại, tuyên truyền giải thích nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Để hình thức tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện trong thời gian đến tiếp tục được phát huy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 17-CT/TƯ, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khoa X) " Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới". Làm tốt công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở.Khuyến khích các báo cáo viên, tuyên truyền viên đầu tư nghiên cứu đổi mới các hình thức, nội dung tuyên truyền để thu hút đông đảo người nghe..Ban thường trực Ủy ban mặt trận TQVN huyện chủ trì biên soạn và cụ thể hóa các nội dung trên cơ sở các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng dẫn của Ban tuyên giáo để trang bị, cung cấp cho các tuyên truyền viên trong hệ thống mặt trận nhằm giúp cho họ tập trung chuyên sâu vào nội dung cần tuyên truyền. Thông qua các tổ chức thành viên, Mặt trận từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Phải sâu sát hơn với cơ sở, tăng cường việc trò chuyện, trao đổi với nhân dân để kịp thời phản ánh những tâm tư, tình cảm, y kiến, nguyện vọng của nhân dân đến cơ quan chức năng để được tư vấn và xem xét giải quyết. Tăng cường chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận, nhất là giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, những vấn đề nhạy cảm mà nhân dân đặc biệt quan tâm nhằm tạo dựng niềm tin, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lê Phượng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người