Phú Ninh: Sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 10/7, tại Hội trường UBMTTQVN huyện, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Dõng – UV Ban TV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; thành viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện; đại diện lãnh đạo Hội khuyến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

6 tháng đầu năm 2018, Hội Khuyến học đã tham mưu UBND huyện xét duyệt các đối tượng đạt giải Phan Châu Trinh; tham mưu vận động quỹ, kế hoạch tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ. Các cấp hội cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của CB, CC, VC và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội viên; tổng số hội viên đăng ký năm 2018 là 18.733, tăng 722 so với năm 2017. Đến nay toàn huyện có 18.209 hội viên, trong đó địa phương có số hội viên tăng như Tam Phước, Tam Thái, Tam Lộc, Tam Đại và thị trấn Phú Thịnh. Nhiều địa phương phát huy tốt các mô hình Câu lạc bộ (CLB) vận động quỹ khuyến học, khuyến tài như: CLB "Rừng cây khuyến học" (Tam Lãnh), "Vườn cây khuyến học" (Tam lộc)... Huy động nguồn lực xã hội hóa, đóng góp tự nguyện từ các cá nhân, tổ chức trên 01 tỷ đồng, đã hỗ trợ, khen thưởng, phát học bổng cho hơn 7.900 suất. Riêng Huyện hội khen thưởng và hỗ trợ học sinh nghèo trên 106 triệu đồng, trong đó 27 giải Phan Châu Trinh, trị giá 80 triệu đồng; học sinh đạt giải các cấp 112 suất, trị giá trên 24 triệu đồng...

Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo các cấp, 6 tháng đầu năm 2018 các tổ chức xã hội học tập đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 16.617 gia đình học tập, 88 dòng họ học tập, 85 thôn, khối phố cộng đồng học tập, 11 cộng đồng cấp xã, 52 đơn vị học tập.

khuyen hoc

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, mặc dù cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở nhiệt tình, tâm huyết nhưng hầu hết các cán bộ hội lớn tuổi nên gặp khó khăn, hạn chế trong sử dụng máy tính, Internet, nghiên cứu tài liệu...; hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập chậm triển khai ở một số địa phương; công tác vận động quỹ khuyến học, khuyến tài chưa đảm bảo; phối hợp, tham mưu phát thưởng học sinh một số nơi chưa tốt;...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, Hội sẽ phối hợp Phòng GD-ĐT tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện(XHHT) triển khai xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã; tổ chức phát thưởng giải thưởng Phan Châu Trinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác khuyến học khuyến tài, đề xuất cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu học tập một cách thực chất; củng cố tổ chức hội và hội viên; phối hợp các cơ quan, ban hành, đoàn thể vận động quỹ hội, tiêu chuẩn cấp phát giải thưởng, hỗ trợ học sinh vượt khó và cấp học bổng hằng năm đảm bảo công khai, dân chủ,.../.

Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người