Phú Ninh tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn

Ngày 07.6, tại hội trường UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở, có trên 200 cán bộ công đoàn thuộc 83 công đoàn cơ sở tham dự lớp tập huấn.

congtacdoan

Tại đây, các đồng chí đoàn viên công đoàn cơ sở được nghe các đồng chí báo cáo viên thông tin kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 và báo cáo các chuyên đề: công tác tổ chức và phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở; hướng dẫn về công tác tài chính, công tác kiểm tra của công đoàn. Qua nội dung tập huấn giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong công tác công đoàn để thực hiện tốt hơn công tác công đoàn ở cơ sở.

Ngọc Lâm

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người