Năm 2018, năm phát huy dân chủ cơ sở

Sáng ngày 27/12/2017, tại Hội trường Huyện ủy đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai công tác trọng tâm năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Thiện - Trưởng phòng Dân vận đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy, công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà. Trong năm, Huyện ủy đã quan tâm, lãnh đạo toàn diện công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 08 ngày 30/5/2017 về "công tác tập hợp, vận động nhân dân"; xây dựng, tổ chức hoạt động "Tổ dân vận vững mạnh" thôn, khối phố. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo; đến nay toàn huyện đã xây dựng được 235 mô hình, điển hình "dân vận khéo" đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

IMG 4454

Quang cảnh hội nghị

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm chỉ đạo, thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phòng trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung củng cố, sắp xếp tổ đoàn kết ở khu dân cư; có kế hoạch triển khai hỗ trợ giảm nghèo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác dân vận huyện Phú Ninh đạt được trong năm 2017. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cần chú trọng trong năm 2018: Tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, cách thức vận động, tuyên truyền trong nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Huyện ủy về "công tác tập hợp, vận động nhân dân"; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Dân vận khéo". Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tăng cường thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị, tổ chức tốt hội nghị góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với Đảng, chính quyền, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh, chú ý những cách làm hay, mới, sáng tạo...

Hội nghị cũng đã triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Dân vận Huyện ủy, trong đó xác định năm 2018 là năm phát huy dân chủ cơ sở. Đồng thời đánh giá kết quả xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo" trên địa bàn năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người