bannergis

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổng kết năm 2017

Chiều 21.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, triển khai nhiệm vụ, chương trình phối hợp năm 2018. Tới dự có ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; về phía huyện Phú Ninh có đồng chí Nguyễn Cảnh - Bí thư huyện ủy, các đồng chí trong ban thường vụ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể của huyện, các Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

mattran1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho đồng chí Nguyễn Cảnh.

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2017, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai thực hiện có hiệu quả với tổng số tiền vận động trên 850 triệu đồng, hơn 2.800 ngày công lao động, hiến trên 14 ngàn m2 đất, làm mới và sửa chữa hơn 41 km giao thông nông thôn, kiên cố hóa 1,3 km kênh mương nội đồng...Trong phong trào xây dựng quỹ "Vì người nghèo", năm 2017, toàn huyện tiếp nhận được hơn 820 triệu đồng triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới và chữa chữa 25 nhà đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế cho 48 hộ nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 59 hộ nghèo; trao quà cho 22 học sinh nghèo....Công tác giám sát và phản biện xã hội được phát huy, trong năm đã tổ chức 04 cuộc phản biện Nghị quyết của HĐND huyện; 23 cuộc giám sát trên lĩnh vực kinh tế, đất đai; tham gia hòa giải thành công 100 vụ việc tranh chấp ở cơ sở...

mattran2

ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã nghe HĐND huyện thông báo tình hình hoạt động của HĐND năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018; nghe lãnh đạo UBND huyện thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đổi mới các hình thức tập hợp vận động nhân dân, hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tăng cường công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân.

mattran3

Ông Nguyễn Văn Dõng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh trao giày khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho các tập thể có thành tích trong năm 2017.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Cảnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 04 tập thể, 02 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt Trận năm 2017../.

Văn Công

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh