bannergis

HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC LĐLĐ HUYỆN NHIỆM KỲ 2017-2022

Toàn huyện Phú Ninh có 83 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện, trong đó có 34 công đoàn khối các trường học; 11 công đoàn khối xã thị trấn; 08 công đoàn khối doanh nghiệp và 30 công đoàn khối các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tính đến gần cuối tháng 10/2017, có 100% CĐCS đã tổ chức Đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Phú Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 và Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Ninh về hướng dẫn trình tự Đại hội cho Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Để chuẩn bị cho Đại hội CĐCS, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo cho Ban Chấp hành về công tác nhân sự và Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp tham gia chỉ đạo Đại hội tại các CĐCS. Đồng thời, hướng dẫn CĐCS Thị Trấn Phú Thịnh tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho toàn thể các CĐCS trực thuộc. Từ kinh nghiệm này, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn và chỉ đạo 100% số CĐCS tổ chức Đại hội theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

image002

Bí Thư Đảng ủy xã Tam An Nguyễn Ngọc Tịnh tặng hoa cho Đại hội

Nhìn chung, công tác đại hội được các CĐCS chuẩn bị chu đáo. Nội dung văn kiện đại hội bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp, cụ thể và được bàn bạc dân chủ, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.

image004

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư chi bộ Trung tâm VHTT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, bảo đảm cơ cấu, coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng. Việc giới thiệu nhân sự bầu Ban Chấp hành đều có số dư, hầu hết chỉ bầu một lần đã đủ số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa mới, tỷ lệ nữ và độ tuổi bảo đảm theo quy định. Bên cạnh đó, Đại hội CĐCS cũng đã bầu được 115 đại biểu ưu tú, tiêu biểu trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đi dự Đại hội Công đoàn huyện Phú Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến được tổ chức vào tháng 01/2018.

Tin, ảnh: Thu Thủy- LĐLĐ huyện

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh