bannergis

KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ " VÌ NGƯỜI NGHÈO"

 Chiều ngày 24/8/2017, ban vận động quỹ "Vì người Nghèo" huyện đã tổ chức họp để đánh giá kết quả vận động, quản lý, sử dụng Quỹ " Vì người nghèo" năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Dõng, Chủ tịch UBMT huyện- Trưởng ban vận động chủ trì đã đánh giá cao kết quả vận động, quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo trong thời gian qua và biểu dương tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong Ban vận động, tổ giúp việc.

image002 copy

Toàn cảnh cuộc họp

Với kết quả vận động, tiếp nhận trên 1.446 triệu đồng trong năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017 từ cấp huyện và trên 800 triệu đồng từ cấp xã, ban vận động quỹ "Vì người Nghèo" huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa nhà cho 55 hộ nghèo, hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 43 đối tượng, hỗ trợ khám chữa bệnh, khó khăn đột xuất, tặng quà cho trên 1000 trường hợp trên địa bàn huyện. Từ đó đã tạo thêm nguồn lực để hộ nghèo, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp đã thông qua quyết định củng cố Ban vận động, tổ giúp việc; thông qua quy chế vận động, quản lý và sử dụng "Vì người nghèo" huyện Phú Ninh (bổ sung, sửa đổi) năm 2017 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện trong thời gian đến. Ban vận động quỹ "Vì người Nghèo" huyện phấn đấu trong năm 2017 và những năm tiếp theo từ nguồn quỹ vận động cùng với các nguồn lực huy động hợp pháp khác sẽ giúp cho địa phương không còn hộ nghèo (trừ hộ thuộc đối tương BTXH) theo Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh