Giám sát Công ty TNHH cơ khí Cao Xuân Dũng về thực hiện đóng BHXH cho người lao động.

Vào ngày 17/6/2015, Liên đoàn Lao động phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Phú Ninh đã tiến hành giám sát việc thực hiện đóng BHXH tại công ty TNHH cơ khí Cao Xuân Dũng, Tam Đàn – Phú Ninh. Kết quả giám sát cho thấy việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại công ty cơ bản đảm bảo. Tổng số lao động được ký kết hợp đồng lao động tại công ty 31/31, đạt 100%. Tổng số lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN: 26/31 người, đạt 84% (Số còn lại công ty chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN vì người lao động đang học việc). Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN: 2.150.000đ/tháng. Công ty TNHH cơ khí Cao Xuân Dũng, Tam Đàn đã xây dựng quy chế lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động, có thực hiện chế độ nghỉ ngơi, nghỉ phép năm, có chính sách quan tâm đến lao động nữ. Thu nhập bình quân đầu người tại Công ty hiện là 4.200.000đ/người/tháng.

cxd2

Người lao động đang sản xuất tại Doanh nghiệp

Qua giám sát, cho thấy Chi bộ công ty quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời cho Công ty phối hợp với BCH Công đoàn thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Việc giám sát thực hiện pháp luật về BHXH là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại các Doanh nghiệp. Đây là năm thứ 2 Liên đoàn Lao động huyện thực hiện Giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với các doanh nghiệp về việc thực hiện các chế độ chính sách cho Người lao động, qua giám kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp đối với người lao động

cxd3

Đoàn giám sát tại Công ty TNHH cơ khí Cao Xuân Dũng.

Tin:Thu Thuỷ; Ảnh: Mỹ Phượng

Tin mới

Các tin khác