LĐLĐ huyện Phú Ninh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho BCH Công đoàn cơ sở

Nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ những người làm công tác Công đoàn thuộc BCH Công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện, từ đó tạo điều kiện cho BCH CĐCS các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ. Ngày 22/5/2014, LĐLĐ huyện Phú Ninh phối hợp với TTBDCT huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho BCH Công đoàn cơ sở.

liendoanlaodong

Tại đây, các đại biểu được quán triệt 5 chuyên đề về nội dung: Luật Lao động; Luật Công đoàn;Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, chuyên đề chủ nghĩa Mác Lê nin- tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam- người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt NM; chuyên đề về hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Lớp bồi dưỡng giúp các cán bộ công đoàn tiếp cận với các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng thêm về lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong hoạt động công đoàn cơ sở. Đây là cơ hội tốt để các cán bộ công đoàn học hỏi, trau dồi thêm kiến thức chính sách pháp luật mới, đảm bảo kịp thời quyền và lợi ích của công nhân và người lao động. Qua đó góp phần đưa các văn bản luật này đi vào cuộc sống.

Bích Uyên

Tin mới

Các tin khác