ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI XÃ HỘI NĂM 2017

Chiều ngày 27.12, đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với các Hội xã hội trên địa bàn huyện về tình hình hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm qua, các tổ chức Hội trên địa bàn huyện đã hoạt động có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ đề ra, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Nhiều Hội đã làm tốt công tác củng cố bộ máy và phát triển hội viên; nội dung và phương pháp hoạt động có nhiều nét mới so với trước đây; một số tổ chức hội tham gia tích cực trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, công tác từ thiện,... Tại buổi làm việc, các Hội đã có một số đề xuất, kiến nghị UBND huyện như: quan tâm hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị; tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ Hội cơ sở; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên...

hoi xa hoi

Quang cảnh buổi làm việc

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, trong thời gian đến, đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Hội cần tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở đảm bảo quy định; có giải pháp cụ thể trong việc thu hút và phát triển hội viên; tích cực vận động hội viên tham gia thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các tổ chức Hội chuẩn bị đại hội sắp đến, đồng chí đề nghị các Hội xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án nhân sự và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức Đại hội đảm bảo thời gian quy định...

Mỹ Phước

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người