Biến đổi khí hậu đã tác động tới Việt Nam như thế nào?

images1400769-canh-bao-lu-1467949996478

Thời gian gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang có những ảnh hưởng sâu rộng đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Đặc biệt là hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa qua đang ảnh hưởng nghiêm trọng

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người