bannergis

Phú Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

pn1

Trong năm 2016 dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Phú Ninh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV

qh

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 23/11/2016 trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và cộng

Hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

hoctaphcm1

Sáng ngày 21/12/2016, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

image002 copy copy copy

Cách đây 86 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Hội nghị BCH TW lâm thời lần thứ nhất họp từ ngày 14/10 đến cuối tháng 10/1930 đã thông qua Luận cươ