Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng ngày 7-6, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thông báo nhanh Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy; cấp ủy viên các Đảng ủy xã, thị trấn và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

phatbieukm

Có 350 đồng chí dự hội nghị. Nội dung hội nghị ngoài việc quán triệt nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, thông báo nhanh Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) và triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt của Huyện ủy, hội nghị dành phần lớn thời gian để thảo luận thông qua chương trình hành động của Huyện ủy về cụ thể hóa Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện.

Toan canh hoi nghi

Theo kế hoạch của Huyện ủy, việc quán triệt, học tập nghị quyết 13-NQ/TU và thảo luận chương trình hành động của chi, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 6-2013 và sau đó trong tháng 7-2013 các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 13-TU của chi bộ trên cơ sở cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng bộ.

Ngọc Lâm

Tin mới