Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phú Ninh khóa XXI

Ngày 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Đại hội.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu tiến hành thảo luận.

tl1

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội

Tại đây, 39 đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới cũng đã ra mắt Đại hội. Đồng thời thông qua kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành để bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXI. Theo đó, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí (khuyết 01 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; các Phó Bí thư gồm: Huỳnh Xuân Chính, Lê Văn Ninh. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXI gồm 6 đồng chí (khuyết 01 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Hữu Bình trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

db

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, nhất trí cao, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Trong đó tập trung thực hiện quyết liệt 04 chương trình trọng tâm, đó là: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có tính kết nối; xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hiệu quả; phát triển kinh tế toàn diện trong đó ưu tiên phát triển Thương mại - dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Phát huy dân chủ cơ sở và vai trò chủ thể của Nhân dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và tham gia của các tổ chức kinh tế - xã hội quyết tâm xây dựng huyện, xã Nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, theo hướng kiểu mẫu. Tập trung đầu tư đồng bộ, xây dựng thị trấn Phú Thịnh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V, đạt một số tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu hình thành đô thị loại V ở trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn.

bq

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Phát huy kết quả của Đại hội, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, Đại hội yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức Đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện.

tanghoa

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà lưu niệm cho các đồng chí cấp ủy khóa XX không tái cử

Sau đây là danh sách 10 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI :

1. Nguyễn Hữu Bình - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

2. Huỳnh Xuân Chính - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

3. Mai Đình Đức - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

4. Trần Thế Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

5. Nguyễn Công Khai - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

6. Lê Văn Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

7. Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

8. Nguyễn Phi Thạnh - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

9. Đặng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

10. Nguyễn Thị Ngọc Vân - Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI

Danh sách Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXI gồm 06 đồng chí:

1. Nguyễn Hữu Bình

2. Lê Minh Dũng

3. Nguyễn Công Khai

4. Nguyễn Thị Thanh Hà

5. Phan Thanh Giảng

6. Nguyễn Văn Yên.

Kim Thạch – Vạn Trung

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người