Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển", sáng ngày 22/7/2020, Đảng bộ huyện Phú Ninh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 279 đại biểu chính thức, đại diện cho 2984 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tham dự đạihội có các đồng chí: Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Truyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Tiên Phước; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Phú Ninh qua các thời kỳ.

dh1

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, Đại hội lần này có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; đánh giá đúng thực trạng tình hình về những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và phân tích tìm những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc; trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, có tính đột phá để phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững. Tiếp tục giữ gìn đoàn kết trong Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện – đó cũng chính là yêu cầu của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà đặt ra. Đại hội phát huy dân chủ, lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được quần chúng để tạo ra sức mạnh lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và của cấp trên đề ra, nhằm tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện trong giai đoạn mới...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của huyện trong giai đoạn đến. Vì vậy, đồng chí đề nghị các Đại biểu dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tham gia thảo luận và thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu huyện Phú Ninh lần thứ XXI có chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững" đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Phú Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tạo nên những bước phát triển đột phá trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 22% năm 2015 xuống còn 16%, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ dự kiến tăng từ 78% lên 84% vào cuối năm 2020. Giá trị xây dựng cơ bản đạt gần 4.000 tỷ đồng; tăng 1,9 lần so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 43 triệu đồng/người, tăng 17 triệu đồng so với năm 2015. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đến năm 2016 có 10/10 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới và huyện đã được công nhận là huyện nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra. Từ 2016 đến nay huyện nhà tập trung mục tiêu nâng chuẩn huyện, xã nông thôn mới theo tiêu chí mới và xây dựng 13 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chọn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Tam Thái, xã nông thôn mới nâng cao tại Tam Phước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trên trong năm 2020. Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt 923,4 tỷ đồng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với thị trấn Phú Thịnh, được tỉnh thống nhất đưa thị trấn Phú Thịnh vào khu vực phát triển đô thị giai đoạn 2017 - 2025.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được coi trọng; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường; Công tác kiểm tra đạt nhiều kết quả, luôn được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra, giám sát 825 lượt tổ chức đảng và 976 lượt đảng viên; xử lý kỷ luật 03 tổ chức đảng, 90 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 19 đơn tố cáo, 04 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; hạn chế các phát sinh phức tạp; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng, phát huy dân chủ, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Phú Ninh đang đứng trước thuận lợi, cơ hội phát triển bứt phá; đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức lớn. Huyện xác định mục tiêu phát huy tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, 10/10 xã và huyện duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 80% thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng thị trấn Phú Thịnh hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V và đầu tư đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV. Hoàn thành một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại V đối với trung tâm xã Tam Đàn, Tam Dân. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (GTSX) bình quân hằng năm 12,4%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GTSX đến năm 2025: nông, lâm, thủy sản chiếm 11%; công nghiệp - xây dựng chiếm 42,9%; thương mại - dịch vụ chiếm 46,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng vào cuối năm 2025. Thu phát sinh kinh tế tăng bình quân hàng năm trên 10%. Tỉ lệ thu gom, phân loại rác thải đạt 100%; 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 90% hộ dân thị trấn sử dụng nước sạch. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 100%. Phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo). Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,2%. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; 100% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp trên 300 đảng viên; trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chín- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Phú Ninh đã đạt được thành tích quan trọng vượt bậc trên con đường xây dựng và phát triển, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

dh2

Đồng chí Nguyễn Chín – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ đến, Phú Ninh cần tiếp tục kiên trì, quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới, hướng đến tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đặt lợi ích người dân làm động lực để xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, cải tạo vườn tạp, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm nông sản. Phú Ninh là địa phương có tiềm nawngraats lớn để phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch trãi nghiệm, trong đó có khu du lcihj sinh thái hồ Phú Ninh, vì vậy huyện cần đẩy mạnh thu hút, đa dạng hóa các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, xứng tầm là khu du lịch sinh thái trọng điểm của tỉnh; Tập trung làm tốt công tác phát triển giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập; chăm lo hơn nữa chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân; Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trọng sạch, vững mạnh; Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong chương trình làm việc phiên khai mạc, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX; Các báo cáo tham luận; Báo cáo đề án, danh sách nhân sự bầu cấp ủy khóa XXI do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX chuẩn bị. Các đại biểu sinh hoạt tại 03 tổ. Sau khi thảo luận thông qua Đề án Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, các đại biểu tiến hành ứng cử, đề cử và thống nhất danh sách ứng cử vào Ban Chấp hành khóa mới gồm 43 đồng chí. Đại hội tiến hành công tác bầu cử.

c68c76b8c9b335ed6ca2

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điểm đáng chú ý trong lần đại hội này là sử dụng phần mềm kiểm phiếu trên máy tính, thay cho việc kiểm phiếu thủ công, qua đó tổng hợp kết quả bầu cử nhanh chóng, chính xác, khách quan, trung thực, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức hơn so với trước kia.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chương trình làm việc buổi chiều ngày 22/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2020 -2025 trong bản tin tiếp theo.

Kim Thạch – Vạn Trung

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người