Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 21/7, tại Nhà văn hóa huyện đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thanh Thiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; 279 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.000 đảng viên ở 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Phú Ninh.

1

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 07 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký gồm 02 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 05 đồng chí; Thông qua nội quy, quy chế làm việc tại Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; Thông qua chương trình đại hội phiên chính thức; Thông báo phân tổ thảo luận và phổ biến một số công việc liên quan đến phiên đại hội chính thức.

2

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Với tinh thần"Đoàn kết- Dân chủ- Sáng tạo- Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/7 với các nội dung: Diễn văn khai mạc đại hội; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX; Tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025...

Ngay sau chương trình làm việc của phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

Những thông tin về Đại hội sẽ tiếp tục được Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện cập nhật đăng tải.

Tin: Kim Thạch. Ảnh: Vạn Trung

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người