Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Đại lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 29 và 30/6, Đảng bộ xã Tam Đại tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng dự có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; Tổ công tác đứng điểm chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Đại đã đạt nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đều đạt và vượt kế hoạch; đạt chuẩn xã Nông thôn mới cuối năm 2015, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, khu dân cư NTM kiểu mẫu Long Sơn, nay là thôn Long Khánh; xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thứ hai đối với thôn Đại An... Kinh tế xã nhà duy trì được tốc độ phát triển, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất Nông - Lâm – Thủy sản nước ngọt chiếm 27,89% trong cơ cấu kinh tế, so với năm 2015 giảm 12,03% và giảm 8,41% so với Nghị quyết. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), xây dựng chiếm 44,42%, so với năm 2015 tăng 6,73% và giảm 1,28% so với Nghị quyết. Giá trị Thương mại dịch vụ (TMDV), chiếm 27,69%, so với năm 2015 tăng 6,29% và tăng 9,69 so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 39,02 triệu đồng/người/năm, tăng 1,68 lần so với đầu nhiệm kỳ và đạt 123,87% so với Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 2,5%, hộ cận nghèo giảm còn 28 hộ, tỷ lệ 1,58%.... Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, Đảng bộ hằng năm được đánh giá trong sạch vững mạnh, trong đó có 3 năm liền xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có trên 55% chi bộ trực thuộc xếp loại trong sạch vững mạnh; UBND xã có 2 năm liền 2017, 2018 đứng đầu thi đua khối xã và được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; tỉ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt từ 70% trở lên.

td1

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tam Đại tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. BCH Đảng bộ xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ, đặt ra một số mục tiêu: Hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao; 3/3 khu dân cư NTM kiểu mẫu; Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất đến năm 2025: Nông, lâm, thủy sản chiếm 21,95%; Công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng: 46,74%; Thương mại - dịch vụ: 31,31%; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1,8%; Công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng 7,5%; Thương mại - dịch vụ 9%; Phấn đấu đến cuối năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56,13 triệu đồng/người/năm; 100% trường được công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm, có ít nhất 01 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Duy trì bền vững công tác phổ cập giáo dục mần non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Hằng năm xã duy trì đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 100% thôn đạt chuẩn văn hóa, trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; Không còn hộ nghèo, trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo. Giảm tỉ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1%; trong nhiệm kỳ phát triển mới từ 20-25 đảng viên; hàng năm Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

td2

Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội Đảng bộ xã Tam Đại khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành quả mà Đảng bộ xã Tam Đại đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục bằng được các tồn tại hạn chế đã nêu; trong đó cần quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn để nổi lên có tính phức tạp, kéo dài nhiều năm; tập trung, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đạt được; huy động nguồn lực xây dựng hoàn thành xã NTM nâng cao; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi công nghệ cao; tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng TM-DV trong cơ cấu kinh tế; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề trên lính vực văn hóa - xã hội; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện,...

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đại khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu gồm 14 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp BCH lần thứ nhất bầu các chức danh, đồng chí Phan Đình Quế được bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Tam Đại nhiệm kỳ 2020-2025./.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người