Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tam An thành công tốt đẹp

Trong ngày 02&03/6/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tam An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đến dự và phát biểu chỉ đạo phiên khai mạc Đại hội vào sáng ngày 03/6 có đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

136 đại biểu chính thức đại diện cho 223 đảng viên của Đảng bộ đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tam An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung trọng tâm; trong đó có nội dung Báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hoàn thành có chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao" và xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: xây dựng hoàn thành ¾ khu dân cư NTM kiểu mẫu, thực hiện đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao; Cơ cấu kinh tế nông nghiệp 15.7%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 24.3%, thương mại dịch vụ 60%; Phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 7%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 66.3 triệu đồng/người/năm; Thu phát sinh kinh tế bình quân hằng năm trên 16%; Trong nhiệm kỳ phát triển mới từ 25-30 đảng viên, hằng năm 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

TAMan

Các đại biểu thảo luận tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tam An sẽ tập trung thực hiện quyết liệt 3 chương trình trọng tâm, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ và chất lượng đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao chất lượng, cảnh quan môi trường nông thôn, tính bền vững các tiêu chí xã nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tiếp tục phát triể nông nghiệp, thương mại – dịch vụ; tập trung phát triển hạ tầng nông thôn và các tuyến đường Quốc lộ, ĐT, ĐH đi qua địa bàn; chú trọng phát triển kinh tế gắn với nâng cao thu nhập của người dân và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo môi trường.

Đại hội cũng đã bầu 14 đồng chí (khuyết 1 đồng chí) vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Văn Trường tái đắc cử Bí thư Đảng bộ; đồng thời bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI sắp đến.

IMG 6179

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Với phương châm "Dân chủ- Đoàn kết - Sáng tạo – Phát triển", Đại hội Đảng bộ xã Tam An nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam An lần thứ XIV đề ra.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người