Thị trấn Phú Thịnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 28, 29/5, Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Thanh – UVBTV, PCT. HĐND huyện; đ/c Lê Văn Ninh – UVBTV, PCT UBND huyện; đ/c Đặng Vân – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cùng 118 đảng viên đại diện cho 205 đảng viên toàn Đảng bộ thị trấn về dự.

Thị trấn Phú Thịnh là trung tâm hành chính huyện, nhưng nguồn lực đầu tư, quy mô phát triển kinh tế, xã hội còn hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Ninh cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn, đã tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ X đề ra. Đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị trấn đạt gần 819 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2015. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, tỷ trọng ngành CN - TTCN- XD chiếm 62,5%; TM-DV chiếm 29,5%; nông - lâm - thủy sản chiếm 8%. Tổng giá trị các ngành kinh tế bình quân mỗi năm đạt trên 545 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện đến cuối năm 2020 đạt 45,2 triệu đồng/người/năm, tăng 19,2 triệu đồng so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN- xây dựng đạt trên 512 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2015; Thương mại- dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế của thị trấn; giá trị toàn ngành đạt trên 241 tỷ đồng, bình quân tăng trên 25%/năm.

TT1

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thu Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị trấn trong 5 năm qua trên 450 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, ước thực hiện đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,16%, trong đó không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,88%. Có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 01 trường đạt chuẩn mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỉ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình ở các bậc học hàng năm bình quân đạt 99%, học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh tăng đáng kể. Trạm y tế được đầu tư xây dựng mới; duy trì, nâng cao chất lượng thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế Đến cuối năm 2019, có trên 95% hộ gia đình văn hóa và 3/3 khối phố đạt khối phố văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội trong hệ thống chính trị thị trấn được củng cố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Bình quân hàng năm có 80% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiêm vụ; Đảng bộ thị trấn 02 năm liền đạt tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu; năm 2019 đạt tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, thị trấn đã xây dựng 37 mô hình, duy trì 10 mô hình "dân vận khéo".

TT2

Đại biểu bầu ban BCH Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh

Với mục tiêu: xây dựng thị trấn Phú Thịnh phát triển toàn diện, bền vững và trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Phú Ninh; Đại hội Đại biểu lần thứ XI thị trấn Phú Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra một số mục tiêu trọng tâm như: Hoàn thiện, nâng cao các tiêu chuẩn đô thị loại V và phấn đấu đạt một số tiêu chuẩn đô thị loại IV. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 69 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 92,5%; Phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo); Giảm tỉ lệ hộ cận nghèo còn 0,65%; Kết nạp 25 đảng viên mới; Hằng năm có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tịa tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI gồm 14 đồng chí./.

Nhất Linh - Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người