Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Đàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26&27/5, Đảng bộ xã Tam Đàn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chì: Huỳnh Xuân Chính- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thanh –Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tam Đàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng. Địa phương duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM); đến cuối năm 2019 khu dân cư Thạnh Hòa đạt 06/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến tháng 10/2020 hoàn thành 10/10 tiêu chí và được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Giá trị nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,54%, CN-XD tăng bình quân hằng năm 27,23%, TM-DV tăng bình quân hằng năm 33,97%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng/người/năm; ước tính đến cuối năm 2020, đạt 45,3 triệu đồng/người/năm; Còn 48 hộ nghèo, tỷ lệ 1,67%, ước thực hiện đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo; 50 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,74%. Hằng năm, giải quyết việc làm 120 người; 05/05 thôn đạt thôn văn hóa; xã đạt chuẩn xã văn hóa NTM; Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Trong nhiệm kỳ, địa phương kết nạp 65/70 đảng viên, đạt 92,8%; Đảng bộ qua các năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

td2

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Đàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Với phương hướng, tranh thủ tối đa cơ hội, phát huy có hiệu quả các nguồn lực và điều kiện thuận lợi, tập trung phát triển kinh tế toàn diện, trong đó ưu tiên phát triển dịch vụ, gắn với Nông thôn mới một cách toàn diện, bền vững và hình thành một số tiêu chuẩn đô thị loại V, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tam Đàn đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 02 thôn còn lại đạt 07/10 tiêu chí; Xây dựng trung tâm xã hoàn thành một số tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại V. Đến cuối năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%; Không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo); Giảm tỉ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1%; Phát triển mới từ 30 đảng viên trở lên; Hằng năm có 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó có 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên); Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhất Linh - Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người