Tổ công tác huyện ủy Phú Ninh làm việc với thị trấn Phú Thịnh về công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 20 tháng 2 năm 2020, Tổ công tác Huyện ủy tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh để kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy.

THITRA

Hình ảnh tại buổi làm việc

Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Tịa – Bí thư Đảng ủy thị trấn thông qua các báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thị trấn, dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị trấn khóa X trình Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến; phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư huyện ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh; Đồng chí đề nghị Đảng ủy thị trấn tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng. Đối với dự thảo báo cáo chính trị: cần cập nhật lại số liệu để chính xác, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chưa cụ thể cần có so sánh với nhiệm kỳ trước, tính toán lại cơ cấu các ngành kinh tế phù hợp; tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh đóng chân trên địa bàn, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn.... Về công tác nhân sự, cần thực hiện chặt chẽ, khách quan, minh bạch và đúng quy định; Đảng ủy thị trấn chú trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan, thường xuyên chủ động liên hệ với tổ công tác của Huyện ủy để báo cáo tiến độ thực hiện cũng như được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời...

Đặng Thanh – Mỹ Lệ

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người