Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng năm 2019

Trong thời gian 2 ngày, ngày 11&12.7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng năm 2019 cho 234 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra, dân vận và Chi ủy Chi bộ thôn, khối phố trực thuộc Đảng ủy 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư Huyện ủy tới dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Các học viên được học 7 chuyên đề gồm các nội dung chính: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tuyên truyền, ổn định tư tưởng, dư luận xã hội; hướng dẫn nội dung chuẩn bị sinh hoạt chi bộ và đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; một số vấn đề có liên quan trong việc thực hiện Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25.7.2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và một số văn bản mới có liên quan; công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và triển khai quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban nhân dân thôn, khối phố; Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24.4.2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; công tác dân vận ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; hướng dẫn ghi biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ; một số vấn đề thu, chi đảng phí của chi bộ; đồng thời, lớp học dành thời gian tổ chức 1 buổi sinh hoạt mẫu...

bdcb

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các cán bộ làm công tác kiểm tra, dân vận và Chi ủy Chi bộ thôn, khối phố kịp thời cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; giúp cấp ủy các chi bộ thôn, khối phố có những kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác để liên hệ, vận dụng vào thực tế, lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác theo chức năng, nghiệm vụ được giao.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các chuyên đề được phổ biến, quán triệt tại lớp bồi dưỡng là những kiến thức có tính khái quát cao, cơ bản và cần thiết nhằm giúp các đồng chí ở cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng. Do đó, các học viên cần tích cực, nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy lớp học, ghi chép đầy đủ nội dung bài giảng, tăng cường trao đổi, phản ánh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác xây dựng Đảng tại thôn, khu phố để cùng với báo cáo viên. Đây, là lớp tập huấn đầu tiên sau khi có quyết định sáp nhập các thôn, khối phố. Qua đó, góp phần trang bị những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ để xây dựng và lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên./.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người