Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2019

Trong 2 ngày 8/4 và 9/4, Ban CHQS huyện Phú Ninh tổ chức hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2019. Tham gia có 11 đồng chí Bí thư, Phó bí thư quân sự xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí dự thi các nội dung: thi nhận thức; hình thức vấn đáp các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Quảng Nam về nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng – an ninh, xây dựng lực lượng dân quân, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xây dựng, tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn, xử trí các tình huống xây dựng Đảng. Thi soạn thảo văn bản; Dự thảo nghị quyết lãnh đạo toàn diện, dự thảo nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu (tháng). Kế hoạch xây dựng chi ủy, chi bộ. Thi thực hành; Điều hành cuộc họp chi bộ để ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

IMG 20190409 202817

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đồng chí Đỗ Văn Luật - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Vinh; giải nhì cho đồng chí Lê Hồng Quân-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Thái; đồng chí Trần Thị Thu Sang - Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh và Nguyễn Ngọc Tịnh - Bí thư Đảng ủy Tam An đồng giải 3.

Hội thi nhằm nâng kiến thức và kỹ phương pháp lãnh đạo, xây dựng Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương cho cấp ủy, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn, góp phần đưa công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang đi vào về nếp và đạt hiệu quả cao.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người