Tổng kết công tác xây dựng Đảng; sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Ngày 11-01-2018, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Năm 2017, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng; phần lớn các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đề ra đến nay đã đạt và vượt kế hoạch. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bước đầu đạt được một số kết quả. Trong năm, đã kết nạp 190 đảng viên mới; thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố đạt 56,5%; 38/61 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (TSVM), tỷ lệ 62%; 214 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV), đạt tỷ lệ 11,6%. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong năm cấp ủy, Ủy ban kiểm tra huyện và cơ sở đã tiến hành 369 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.

huyenuy1

Đ/c Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

Năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo đi vào thực chất. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện một số mô hình như cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính "4 đúng, 4 phải, 3 sát" hướng đến "3 nhất" bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể; xuất hiện thêm nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến đó là: phấn đấu thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng; xây dựng Đảng bộ và các cơ quan trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao và tinh thần phục vụ nhân dân.

huyenuy2

Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 03 đảng viên HTXSNV 5 năm liền

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 08 TCCS Đảng đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu, 03 đảng viên HTXSNV 5 năm liền, 09 TCCS Đảng và 13 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện từng mặt công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Hoài Thanh – Văn phòng Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người