Đảng bộ Tam Đàn triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2017

Sáng ngày 18/7, Đảng ủy xã Tam Đàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – UVBTV, Chủ tịch UBND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Tam Đàn xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị. Phân công nhiệm vụ đảng viên giữ các chức vụ ở thôn, trường học, đến nay 100% Trưởng thôn, Phó thôn kiêm thôn đội trưởng, Công an viên, Trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên; 100% trưởng, phó các chi hội, đoàn thể, phó Ban công tác Mặt trận ở thôn là đảng viên. Tiến hành kiểm tra, giám sát 16 cuộc (Đảng ủy kiểm tra, giám sát 06 cuộc; UBKT Đảng ủy kiểm tra, giám sát 10 cuộc).

td1

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - UVBTV, Chủ tịch UBND huyện đề nghị thời gian tới Đảng ủy xã Tam Đàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường công tác tập hợp, vận động nhân dân; tập trung vận động nhân dân thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, Đảng bộ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

image003 copy copy

Tại hội nghị đồng chí Mai Miên - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã cũng đã quán triệt Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 14-4-2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021" và nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 30-5-2017 của BTV Huyện ủy về "công tác tập hợp, vận động nhân dân" đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người