Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều ngày 05 và sáng ngày 06-01-2017, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí Huyện ủy viên, ủy viên UBKT, Báo cáo viên Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các hội, đoàn thể, các hội xã hội-nghề nghiệp thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn thuộc huyện.

tw4-1

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị vào chiều ngày 05-01, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Cảnh-Bí thư Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, đồng chí Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy quán triệt và nhấn mạnh 05 vấn đề lớn về làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị nội dung Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết. Qua đó, giúp cho các đại biểu tham dự Hội nghị hiểu rõ và nắm vững 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống; biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; cùng một số điểm mới trong 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số 04 trong thời gian đến.

tw4-2

Đồng chí Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy báo cáo, quán triệt chuyên đề

Tại Hội nghị trực tuyến ngày 06-01 do Tỉnh ủy tổ chức, ở điểm cầu huyện Phú Ninh, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và tiếp tục điều hành NSNN hiệu quả, khắc phục những hạn chế, yếu kém; và dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện các Nghị quyết nêu trên trong thời gian đến.

tw4-3

Các đại biểu dự Hội nghị

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, các đại biểu dự Hội nghị phải viết thu hoạch cá nhân về một trong những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề được học tập. Từ đó, liên hệ với ngành, lĩnh vực mình đang công tác và chức trách, nhiệm vụ được giao, làm rõ trách nhiệm cá nhân, xác định công việc cụ thể cần phải làm của từng cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đạt kết quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực mình công tác trong thời gian đến hoặc kiến nghị những vấn đề chung đối với cấp trên để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Nguyễn Văn Trường- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người