Phú Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Trong năm 2016 dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Phú Ninh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở được nâng lên, chất lượng đồng đều và thực chất hơn; lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phần lớn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả đó bắt nguồn từ việc cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; trong chỉ đạo điều hành luôn bám sát cơ sở, thực hiện tốt phương châm lấy thôn làm địa bàn chỉ đạo.

Sáng ngày 05-01-2017, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2016; tổng kết công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016; triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2017; tuyên dương, khen thưởng cho các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

pn1

Đồng chí Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2016, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Phú Ninh đã kịp thời tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền và quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Kịp thời xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 và quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn và các chức danh chủ chốt HĐND, UBND cấp huyện và xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021; lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Kịp thời củng cố, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện và cơ sở đảm bảo số lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng và thực hiện đạt kết quả.

pn2

Quang cảnh Hội nghị

Công tác xây dựng tổ chức đảng, phân công nhiệm vụ đảng viên được chú trọng thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 137/152 chi bộ có chi ủy; 334/340 trưởng các chi hội, đoàn thể thôn, khối phố là đảng viên; 397/425 phó ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thôn, khối phố là đảng viên; 203/366 Tổ trưởng tổ đoàn kết là đảng viên. Trong năm đã kết nạp 201 đảng viên mới. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đánh giá, phân loại TCCS đảng và phân tích chất lượng đảng viên đảm bảo thực chất; theo đó, năm 2016, toàn huyện có 24/57 TCCS Đảng đạt TSVM; 23 TCCS Đảng HTTNV; 09 TCCS Đảng HTNV; 01 TCCS Đảng yếu kém. Có 82/174 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt TSVM; 77 chi bộ HTTNV và 15 chi bộ HTNV. Số đảng viên đủ tư cách HTTNV năm 2016 là 1.244 đồng chí, trong đó đảng viên HTXSNV là 179 đồng chí, đảng viên đủ tư cách HTNV là 1.086 đồng chí; đảng viên không HTNV 22 đồng chí.

Phong trào thi đua dân vận khéo được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện, toàn huyện đã xây dựng được 117 mô hình; trong đó có nhiều mô hình chất lượng, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 được cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy tập trung thực hiện đạt kết quả. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề nổi cộm bức xúc, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; công tác phúc tra các kết luận kiểm tra, giám sát được chú trọng.

pn3

Các chi, đảng bộ TSVM tiêu biểu được khen thưởng

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 đạt nhiều kết quả, 100% tập thể chi bộ, cơ quan, đoàn thể có bản đăng ký nội dung làm theo; nhiều tập thể, cá nhân đăng ký nội dung làm theo cụ thể, sát thực gắn với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; nhiều mô hình cụ thể, rõ người, rõ việc, dễ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay của tập thể và gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, tiêu biểu là các mô hình như: "Tiếp công dân vào ngày thứ 7 hằng tuần"; "4 phải"; " làm hết việc, không hết giờ"; "4 biết"; "2 thêm, 3 có"; "Vì bệnh nhân phục vụ", "Tận tâm, tận tụy trong khám chữa bệnh gắn với xây dựng cơ quan xanh-sạch-đẹp", "Ngày về khối phố", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin","Nói đi đôi với làm"; "3 đủ: đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở"; "Bát cháo tình thương"; "Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế"; Khu dân cư xóa đói giảm nghèo", "Đồng hành cùng phụ nữ nghèo", "Mái ấm neo đơn"; "Tổ gia đình không có khói thuốc", "5 không, 3 sạch"; "Đường làng thông thoáng", "Giữ sạch đồng ruộng"... Từ các mô hình này, đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc chủ động, sáng tạo, hiệu quả, gần gũi với nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên; hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn; nhân rộng mô hình cơ quan công sở, trường học, xanh-sạch-đẹp; tuyến đường xanh- sạch- đẹp- an toàn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phương hướng chung để lãnh đạo, triển khai thực hiện trong năm 2017 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ và các cơ quan trong hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa trong nội bộ" gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tạo sự chuyển biến rõ nét về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao và tinh thần phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện gắn với xác định vị trí việc làm; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động có chất lượng.

pn4

Đại diện các tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng tại Hội nghị.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quyết tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 100% TCCS Đảng lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kết nạp trên 190 đảng viên mới; phân loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo thực chất, phấn đấu không có tổ chức đảng yếu kém; 100% trưởng thôn, phó thôn, khối phố; trưởng ban công tác Mặt trận, công an viên, trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, khối phố là đảng viên; 95% phó ban công tác Mặt trận, phó các chi hội đoàn thể ở thôn, khối phố là đảng viên; 65% Tổ trưởng Tổ đoàn kết là đảng viên; phấn đấu 100% Tổ đoàn kết có đảng viên và 75% Tổ đoàn kết có từ 3 đảng viên trở lên; có trên 50% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng khối phố; 100% bí thư đoàn trường, bí thư chi đoàn giáo viên, chủ tịch công đoàn, tổng phụ trách đội và trên 90% tổ trưởng chuyên môn, trên 50% giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường học là đảng viên; 100% cán bộ lãnh đạo quản lý huyện đạt chuẩn, trong đó 15% có trình độ sau đại học; 100% cán bộ, công chức xã, thị trấn đạt chuẩn (trừ chức danh chủ tịch Hội Cựu chiến binh), trong đó có 85% có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 05 chi, đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 07 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc từng mặt công tác. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 19 tập thể và 11 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

Văn Trường-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin mới

Các tin khác