Hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 21/12/2016, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

hoctaphcm1

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Bình, Trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó phân tích những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm nổi bật một nhân cách lớn, tư tưởng lớn, một tấm gương của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.

hoctaphcm2

Đ/c Đỗ Văn Bình, Trưởng phòng LLCT - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một Di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách và thời đại Hồ Chí Minh, vì vậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người