Dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức

Tại buổi họp báo quốc tế sáng 18/1, ông Mai Văn Chính, Phó ban Tổ chức trung ương cho biết, đại hội Đảng XII dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

9h sáng ngày 18/01, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương và lãnh đạo các ban, bộ đã chủ trì buổi họp báo quốc tế trước Đại hội Đảng XII.

Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, trong đó 197 đại biểu đương nhiên (173 ủy viên Trung ương chính thức và 24 ủy viên dự khuyết). 114 đại biểu nữ, 174 người dân tộc thiểu số, 214 vị có học vấn tiến sĩ.

Sau phần phát biểu của ông Đinh Thế Huynh và đại diện Ban Đối ngoại, Ban Tổ chức trung ương... 9h40 các nhà báo đặt câu hỏi với các vị chủ trì.

image001 copy copy copy

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh. Ảnh:Hoàng Hà.

- Ngay sau Hội nghị trung ương 14 kết thúc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nêu rất cụ thể 4 ứng viên cho 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt. Xin cho biết bình luận về việc này?

- Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông: Đúng là sau Hội nghị trung ương 14 có thông tin trên mạng về nhân sự Đại hội XII. Tuy nhiên, không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn về công tác nhân sự của Đảng. Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình.

Ban Chấp hành trung ương và các nhân sự chủ chốt sẽ được công bố đúng quy trình, sau khi Đại hội XII kết thúc.

- Dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử lần này có gì mới, Ban chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có bao nhiêu ủy viên?

- Ông Mai Văn Chính, Phó ban Tổ chức Trung ương: Dự kiến có 180 ủy viên Trung ương chính thức, và 20 ủy viên dự khuyết. Đây là phương án chuẩn bị trình Đại hội, khi nào chính thức sẽ được công bố.

- Việc rút khỏi danh sách giới thiệu để Đại hội bầu sẽ được thực hiện như thế nào?

- Ông Mai Văn Chính: Việc rút ra khỏi danh sách giới thiệu để Đại hội bầu danh sách khóa mới do Đoàn chủ tịch xem xét, quyết định tại Đại hội.

Sau khi bầu xong Ban chấp hành trung ương, Ban chấp hành sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

image002 copy

Lãnh đạo các ban, bộ chủ trì buổi họp báo. Ảnh:Hoàng Hà.

- Sau khi bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, có họp báo ngay thông báo kết quả?

- Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo trung ương: Ngay sau khi Đại hội kết thúc, chúng tôi mời Tổng bí thư và một số lãnh đạo về Trung tâm báo chí và có cuộc họp báo.

Khi đó, các bạn có thể nêu câu hỏi cho các vị chủ trì, đặc biệt là Tổng bí thư.

- Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII có nét mới nổi bật là gì, đại hội XII là khởi đầu cho công cuộc Đổi mới lần hai, quan điểm của các vị chủ tọa?

- Ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân: Đại hội lần này không nêu mốc đến thời gian nào Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại. Về kinh tế, dự thảo văn kiện ĐH nêu tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nâng cao, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Trong 30 năm Đổi mới, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Đại hội XII tiếp tục tinh thần Đổi mới của 30 năm Đổi mới vừa qua.

image003 copy

Đại diện các báo đặt câu hỏi. Ảnh: Hoàng Hà.

- Ý kiến đóng góp của nhân dân cho văn kiện tập trung vào vấn đề gì, sẽ được tiếp thu như thế nào?

- Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Văn phòng Trung ương Đảng: Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân, có tới 26 triệu lượt ý kiến góp ý, trước hết ở Đại hội Đảng các cấp, ý kiến của Đại biểu Quốc hội khóa 13, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng viên, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài.

Ý kiến góp ý phong phú, đề cập tất cả lĩnh vực, trong đó có nhiều ý kiến tập trung góp ý về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đặc biệt là tái cơ cầu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, chống tham nhũng, về xây dựng Đảng và nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, làm sao bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trong tình hình mới, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Các ý kiến góp ý đã được nghiên cứu, chắt lọc để tiếp thu tối đa. Văn kiện trình Đại hội 12 đã trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhân dân, cán bộ đảng viên.

Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28/1 tại Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, Trung tâm báo chí Đại hội XII rộng hơn 1.000 m2, được lắp đặt 170 máy tính. 600 phóng viên, kỹ thuật viên đăng ký tham dự đưa tin Đại hội, trong đó có 118 phóng viên quốc tế.

Theo zing.vn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người