Nhân dân quan tâm gì về công tác nhân sự trong Đại hội Đảng?

Nhân dân mong muốn chọn được những cán bộ có đủ đức, tài giữ các chức vụ chủ chốt để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Ngày 30/12, tại Hội nghị lần thứ tư UBTW MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam đã có báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng trong năm 2015.

Hội nghị lần thứ tư UBTW MTTQ Việt Nam

Báo cáo nêu rõ đại đa số các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; phấn khởi trước kết quả, thành tựu kết quả kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Nhân dân đánh giá cao kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kết quả Kỳ họp thứ 9, 10 của Quốc hội khóa XIII; hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Nhân dân đánh giá cao các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc phối hợp với các bộ, ngành thực hiện giám sát trên một số lĩnh vực kinh tế và xã hội bước đầu có những kết quả thiết thực.

image001 copy

Nhân dân đặc biệt quan tâm việc chuẩn bị nhân sự của ĐH Đảng

Tuy nhiên, nhân dân vẫn còn nhiều tâm tư, lo lắng trước tình hình kinh tế chưa thực sự bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nợ công tăng nhanh, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động còn thấp; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm, chưa đạt tiến độ đề ra. Một số sản phẩm nông nghiệp giá thấp, tiêu thụ khó khăn; ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết tốt; an toàn vệ sinh thực phẩm chưa bảo đảm. Tai nạn giao thông, tội phạm vẫn diễn ra phức tạp, gây tâm lý bất an trong nhân dân. Tình hình cháy nổ ở nhiều nơi gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thiên tai, mưa lũ gây ngập lụt ở nhiều địa phương; hiện tượng nước biển ngày càng dâng cao và xâm nhập sâu vào đất liền, nhất là các tỉnh ven biển khu vực Tây Nam bộ ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Tình trạng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. Nhân dân bày tỏ bất bình trước việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng trái pháp luật quốc tế các công trình tại các đảo chìm, bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Nhân dân đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị nhân sự của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mong muốn những người được bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng, chính quyền có đủ đức, đủ tài để xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, kiên quyết loại trừ những trường hợp thoái hóa, biến chất, có biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm tham gia vào bộ máy lãnh đạo các cấp. Việc đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường còn chậm, thiếu đồng bộ, Trong nhân dân có ý kiến băn khoăn về việc một số văn bản pháp luật cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và hướng dẫn thi hành Luật mới ban hành còn chậm. Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đề cao trách nhiệm giám sát, yêu cầu các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành trong việc thực hiện trách nhiệm này.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng, ý kiến của các tầng lớp nhân dân năm 2015 có cả mặt tích cực, xen lẫn tâm lý băn khoăn, lo lắng, bức xúc. Trong đó, mặt tích cực chiếm ưu thế chủ đạo; mặt tiêu cực chiếm số ít nhưng tiềm ẩn nhân tố phức tạp, khó lường, dễ bị thế lực thù địch lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Chọn lựa được những cán bộ có đủ đức, đủ tài

Sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 và các văn bản của Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đại bộ phận nhân dân vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XII của Đảng. Việc góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng được triển khai rộng rãi; việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, không chỉ coi trọng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mà còn coi trọng về trình độ năng lực thực tiễn, uy tín và khả năng đảm đương và hoàn thành nhiệm vụ được giao; có khả năng bảo đảm, tăng cường sự đoàn kết, phát huy dân chủ; có năng lực lãnh đạo, biết phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn, mong muốn việc tổ chức Đại hội đảng các cấp phải coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí. Nhân dân mong muốn Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là về công tác nhân sự, chọn được những cán bộ có đủ đức, tài giữ các chức vụ chủ chốt để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa về chính trị, tham nhũng, lợi ích nhóm để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới./.

Nguồn VOV

Tin mới

Các tin khác