Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, chiều nay 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức bế mạc.

IMG 6890 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI ra mắt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% đại biểu tán thành. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn 2015-2020. Theo đó, mục tiêu là tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa; huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang- Bí thư Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXI nhấn mạnh: "Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội của "Thống nhất nhận thức" đó là nhận thức về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam, đó là nhận thức về việc: chúng ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, to lớn; đây là Đại hội của "Quyết tâm về ý chí" để đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước; đây là Đại hội của "Quyết liệt trong hành động": không khí thi đua, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong suốt thời gian qua và những ngày diễn ra Đại hội đã toát lên tinh thần đó. Sau Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải quyết liệt trong điều hành thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động".

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Nam anh hùng, tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Theo quangnam.gov.vn

Tin mới

Các tin khác