Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Chiều nay 13.10, Đại hội đã thống nhất chốt danh sách gồm 66 đồng chí để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 là 56 đồng chí.

IMG 6850

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu gồm 24 đồng chí do đồng chí Đinh Hài-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam làm trưởng Ban để điều hành bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020: Tổng số phiếu phát ra 349, tổng số phiếu thu vào 349;  349 phiếu hợp lệ, 0 phiếu không hợp lệ.

* DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM KHÓA XXI:

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

Nguyễn Văn Lúa

345

98.85 %

2

Nguyễn Ngọc Quang

345

98.85 %

3

Nguyễn Viết Lợi

344

98.57 %

4

Huỳnh Khánh Toàn

344

98.57 %

5

Chờ Rum Nhiên

343

98.28 %

6

Nguyễn Ngọc Truyền

342

97.99 %

7

Nguyễn Chín

340

97.42 %

8

Lê Ngọc Hải

340

97.42 %

9

Trần Văn Tân

340

97.42 %

10

Trần Đình Tùng

340

97.42 %

11

Võ Xuân Ca

339

97.13 %

12

Nguyễn Công Dũng

338

96.85 %

13

Lê Trí Thanh

338

96.85 %

14

Lê Văn Dũng

337

96.56 %

15

Phan Việt Cường

336

96.28 %

16

Võ Hồng

336

96.28 %

17

Nguyễn Văn Khánh

336

96.28 %

18

Trần Xuân Vinh

336

96.28 %

19

Nguyễn Quang Dũng

335

95.99 %

20

Lê Tấn Trung

335

95.99 %

21

Đinh Văn Thu

334

95.7 %

22

Thái Bình

333

95.42 %

23

Văn Ngọc Quế

333

95.42 %

24

Nguyễn Văn Hai

332

95.13 %

25

Nguyễn Tri Ấn

330

94.56 %

26

Huỳnh Tấn Đức

329

94.27 %

27

Đặng Phong

327

93.7 %

28

Hồ Quang Bửu

326

93.41 %

29

Lê Văn Thanh

325

93.12 %

30

Huỳnh Sông Thu

324

92.84 %

31

Đỗ Tài

323

92.55 %

32

Lê Thân

322

92.26 %

33

Nguyễn Mạnh Hà

321

91.98 %

34

Nguyễn Thị Thu Lan

320

91.69 %

35

Phan Văn Chín

319

91.4 %

36

Nguyễn Hồng Quang

319

91.4 %

37

Huỳnh Tấn Triều

319

91.4 %

38

Trần Ánh

314

89.97 %

39

Đặng Văn Chương

314

89.97 %

40

Huỳnh Thị Thuỳ Dung

314

89.97 %

41

Bh'riu Liếc

313

89.68 %

42

Phan Xuân Quang

312

89.4 %

43

Trương Thị Lộc

311

89.11 %

44

Phan Công Vỹ

310

88.83 %

45

Vũ Văn Thẩm

303

86.82 %

46

Phan Thái Bình

302

86.53 %

47

Lê Văn Nhi

293

83.95 %

48

Nguyễn Quang Thử

286

81.95 %

49

Phạm Văn Đốc

285

81.66 %

50

Trần Vũ Công

253

72.49 %

51

Lê Phước Hoài Bảo

230

65.9 %

52

Nguyễn Hữu Sáng

229

65.62 %

53

Mai Văn Tư

226

64.76 %

54

Nguyễn Hoàng Minh

213

61.03 %

55

Lê Thị Thuỷ

200

57.31 %

56

Nguyễn Quang Khánh

195

55.87 %

Ngày mai 14.10, Đại hội sẽ báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Theo quangnam.gov.vn

Tin mới

Các tin khác