Phú Ninh họp rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX

Chiều ngày 30/6./2015, Phú Ninh đã tiến hành họp rút kinh nghiệm đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, chỉ đạo, điều hành tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh chủ trì buổi làm việc.

Tại cuộc họp, báo cáo và ý kiến của các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và tiến hành Đại hội khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện Phú Ninh. Từ nội dung văn kiện, quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền, hình thức tổ chức cho đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt Đại hội. Nhìn chung, các tiểu ban đã bám sát mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn của Tỉnh ủy. Nhờ vậy, Đại hội đã tạo sự thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong hầu hết các đại biểu về tham dự. Đây chính là yếu tố quan trọng, đóng góp vào thành công của Đại hội, từ đó, tạo niềm tin trong nhân dân về một kỳ Đại hội dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm.

danhgiadh 

Quang cảnh cuộc họp rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Là đơn vị được Tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng bộ huyện Phú Ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị cho Đại hội khá chu đáo, được thể hiện bằng các văn bản, kế hoạch và kịch bản điều hành chi tiết. Trong Đại hội, những nội dung chính được thực hiện nghiêm túc. Tất cả các chi, đảng bộ đều tổ chức cho đảng viên tham gia góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; văn kiện Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Các bài tham luận, ý kiến phát biểu trong Đại hội phần nhiều được chuẩn bị khá công phu. Về công tác nhân sự, Phú Ninh tiến hành chặt chẽ, tuần tự theo từng bước, từ việc rà soát quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến giới thiệu trong cán bộ chủ chốt, trong cấp ủy đương nhiệm, nơi cư trú, nơi công tác, hồ sơ nhân sự... Công tác bầu cử trong Đại hội được tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục bầu cử của Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh đã đánh giá cao công tác phục vụ của các tiểu ban. Đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của huyện trong thời gian tiếp theo. Đồng thời cần tiếp tục tuyên truyền về kết quả của Đại hội, các công trình phần việc chào mừng thành công Đại hội; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; Kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công cấp ủy khóa mới; lãnh đạo tốt công tác tư tưởng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội...

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người