Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường Vụ huyện khoá XX nhiệm kỳ 2015-2020

Kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 42 đồng chí trúng cử.

Sau đây là danh sách cụ thể:

 
STT Họ và tên
(theo thứ tự A,B,C)
Chức vụ, nơi công tác 
1 Trịnh Ngọc An Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
2 Võ Thanh Anh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Phước
3 Trần Ngọc Ẩn Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
4 Huỳnh Ngọc Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dân
5 Nguyễn Hữu Bình Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đại
6 Nguyễn Cảnh Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
7 Huỳnh Xuân Chính Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
8 Trần Quốc Danh Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
9 Nguyễn Văn Dõng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư chi bộ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
10 Đặng Bá Dự Phó Chủ tịch UBND huyện
11 Nguyễn Đạo Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
12 Mai Đình Đức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XIX, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự huyện
13 Lê Hữu Hoa Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện
14 Nguyễn Tấn Hòa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh
15 Bùi Thị Kim Hoàng Bí thư chi bộ, Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện
16 Huỳnh Huệ Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
17 Trình Minh Hùng Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện
18 Nguyễn Công Khai Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
19 Huỳnh Kim Kính Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
20 Phan Thị Ngọc Lan Phó Trưởng Ban Tổ chức
Huyện ủy
21 Huỳnh Ngọc Lâm Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy
22 Lê Thanh Long Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh
23 Đỗ Văn Luật Bí thư chi bộ, Trưởng Đài truyền thanh và truyền hình huyện
24 Ngô Mỹ Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện
25 Phan Đình Mỹ Bí thư Đảng ủy ngành Y tế huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện
26 Nguyễn Châu Ngọc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đàn
27 Lê Văn Ninh Huyện ủy viên khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND huyện
28 Đỗ Xuân Phong Phó Bí thư chi bộ Văn phòng HĐND-UBND, Ủy viên Thường trực HĐND huyện
29 Bùi Võ Quảng Phó Bí thư Huyện ủy 
30 Trần Thị Thu Sang Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN huyện
31 Võ Sinh Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện
32 Phan Thanh Thám Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
33 Nguyễn Thanh Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện
34 Nguyễn Phi Thạnh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
35 Ninh Quang Thạnh Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái
36 Hồ Đắc Thiện Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
37 Võ Thị Thu Thủy Bí thư chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ huyện
38 Nguyễn Ngọc Tịnh Bí thư Đảng ủy xã Tam An
39 Huỳnh Thị Trợ Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tư pháp huyện
40 Nguyễn Hữu Tuấn Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
41 Đặng Vân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
42 Nguyễn Thị Ngọc Vân Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2015-2020

STT Họ và tên
(sắp xếp theo thứ tự A,B,C)
Chức vụ, nơi công tác
1 Trần Ngọc Ẩn Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 
2 Nguyễn Cảnh Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 
3 Huỳnh Xuân Chính Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
4 Nguyễn Văn Dõng Bí thư chi bộ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
5 Mai Đình Đức Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự huyện
6 Lê Hữu Hoa Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện
7 Nguyễn Công Khai Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
8 Huỳnh Kim Kính Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
9 Bùi Võ Quảng Phó Bí thư Huyện ủy
10 Nguyễn Phi Thạnh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
11 Đặng Vân Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy


Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. Danh sách cụ thể như sau

I- Đại biểu chính thức: 11 đồng chí

1 Trần Ngọc Ẩn Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
2 Nguyễn Văn Dõng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư chi bộ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
3 Đặng Bá Dự Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
4 Lê Hữu Hoa Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện
5 Nguyễn Công Khai Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
6 Huỳnh Kim Kính Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
7 Lê Thanh Long Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh
8 Bùi Võ Quảng Phó Bí thư Huyện ủy
9 Trần Thị Thu Sang Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN huyện
10 Nguyễn Thanh Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện
11 Nguyễn Phi Thạnh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
II- Đại biểu dự khuyết: 01 đồng chí
1 Hồ Đắc Thiện Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

camon2

Đ/c Nguyễn Cảnh-TUV-Bí thư Huyện uỷ thay mặt BCH khoá XX phát biểu nhận nhiệm vụ 

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người