DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ NINH LẦN THỨ XX

Sau gần ba ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX trình Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI; thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX gồm 42 đồng chí đảm bảo theo cơ cấu, có tính kế thừa. Tin tưởng Ban chấp hành mới có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu đoàn Đại biểu gồm 11 Đại biểu chính thức, là những đồng chí thay mặt cho toàn Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

Từ những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong huyện: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX đã thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội!

Các văn kiện mà Đại hội vừa nhất trí thông qua là sản phẩm kết tinh của trí tuệ tập thể dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ huyện Phú Ninh; được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, biểu thị quyết tâm phấn đấu: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng thành công huyện nông thôn mới"

Để hoàn thành được nhiệm vụ to lớn đó, đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, phải có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận rất cao trong nhận thức, cũng như trong hành động; linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Trên tinh thần ấy, ngay sau đại hội này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Đại biểu trên mỗi cương vị công tác của mình, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội thông qua; cụ thể hóa thành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; đồng thời đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; hướng đến mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân toàn huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự quan tâm, giúp đỡ của các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, Mặt trận và đoàn thể của tỉnh; sự động viên, khích lệ và ủng hộ của các đồng chí cán bộ, đảng viên đi trước; đặc biệt là sự đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của Đảng viên trong toàn Đảng bộ, mà trực tiếp là sự phát huy cao tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu dự đại hội.

Nhân sự kiện trọng đại này, Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh đã quan tâm đến dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội xin ghi nhận và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu dương những thành tựu tích cực của Đảng bộ và chỉ ra các tồn tại yếu kém cần phải quyết liệt hơn nữa bằng các giải pháp của huyện Phú Ninh để phát triển trong những năm đến, Đại hội đã tiếp thu bổ sung vào Nghị quyết và triển khai thực hiện trong Chương trình hành động và Nghị quyết từng năm.

dienvanbemac

Đ/c Nguyễn Cảnh - TUV - Bí thư Huyện uỷ (khoá XX) đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Thành công của Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ huyện Phú Ninh, xin cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ công tác 1927 của Tỉnh ủy đã theo dõi, chỉ đạo từ Đại hội cơ sở đến chuẩn bị trước và trong Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội xin ghi nhận và chân thành cảm ơn các đồng chí.

Đại hội xin cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ huyện khóa XIX- những người đã từng gắn bó, có những đóng góp quan trọng, đầy nhiệt tình và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng quê hương Phú Ninh.

Đại hội ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên hết sức quý báu, đầy nhiệt tình và trách nhiệm của các đơn vị, các huyện, thị, thành phố anh em, của đồng chí, đồng bào trong những năm qua và suốt quá trình Đảng bộ huyện Phú Ninh chuẩn bị và tổ chức Đại hội và mong được tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trong thời gian đến.

Đại hội xin nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn những đóng góp nhiệt tình, thiết thực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài huyện. Xin cảm ơn các tổ chức, đơn vị, cá nhân có lẳng hoa, điện chúc mừng Đại hội; ghi nhận và biểu dương các cá nhân, đơn vị, địa phương đã tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng nhiều công trình, lập nhiều thành tích để chào mừng Đại hội Đảng bộ Huyện Phú Ninh lần thứ XX.

Đại hội có được thành công tốt đẹp như trên đã thể hiện trách nhiệm cao của 247 đại biểu đại diện cho 2.467 đảng viê của Đảng bộ.

Đại hội cảm ơn các đồng chí của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh và của huyện đã đưa tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; biểu dương các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền và phục vụ, các đồng chí lực lượng vũ trang, trung tâm văn hóa-thể thao huyện đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, góp phần quan trọng tạo nên thành công của Đại hội.

Thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội Đảng bộ lần này đang và sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân; đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến.

Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian đến là hết sức nặng nề, chặng đường phía trước có những thời cơ, vận hội mới; đồng thời cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với niềm tin phấn khởi về thành công của Đại hội, Đạ¬i hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống anh hùng, tinh thần tiến công cách mạng; tập trung sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy các tiềm năng, lợi thế; với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với niềm tin tưởng, hân hoan, phấn khởi về sự thành công của đại hội; thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Xin trân trọng cảm ơn!

chaocobemac

Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người