Đồng chí Nguyễn Cảnh tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Phú Ninh khóa XX

Sáng ngày 25/6, Đại hội đại biểu huyện Phú Ninh khóa XX tiếp tục làm việc. Đại hội đã thông qua kết quả bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. Theo đó, đã có 11 Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Với tinh thần trách nhiệm, nhất trí cao, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị. 100% số xã và huyện đạt tiêu chí nông thôn mới trước năm 2018; xây dựng hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn Phú Thịnh. Tổng giá trị sản xuất tăng trên 2 lần so với năm 2015. Bình quân hằng năm giá trị sản xuất ngành Nông lâm thủy sản tăng trên 3,5%; Công nghiệp - Xây dựng trên 18,5%, trong đó Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trên 23%; Dịch vụ tăng trên 21%. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn hộ nghèo; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 3%. Bình quân hằng năm kết nạp trên 150 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh trên 75%, phấn đấu không có đơn vị yếu kém...

dangcong copy

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khoá XX

Tại đây, 42 đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới cũng đã ra mắt Đại hội. Đồng thời thông qua kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành để bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX, bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy khóa XX. Theo đó, Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ gồm 11 đồng chí (khuyết 01 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Cảnh đã được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; các phó bí thư gồm: đồng chí Huỳnh Kim Kính, Nguyễn Phi Thạnh và Bùi Võ Quảng. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XX gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Ẩn tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Trong chương trình làm việc ngày cuối cùng, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

tangqua

Tặng hoa, quà cho các đồng chí trong BCH khoá XIX không tham gia tái cử

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX kết thúc, Tổ công tác Tỉnh ủy đứng điểm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức Đại hội với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người