Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 24/6/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội lần này có chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng thành công huyện nông thôn mới".

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng tại Khu vực miền Trung và Tây Nguyên; đ/c Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam; Đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; Đ/c Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Đ/c Võ Xuân Ca - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT TQVN tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMT TQVN tỉnh Quảng Nam; các đồng chí thành viên Tổ công tác Tỉnh ủy đứng điểm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... Về phía huyện Phú Ninh có đ/c Nguyễn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Huỳnh Kim Kính - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Phi Thạnh - Phó Bí thư Huyện ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Bùi Võ Quảng - Phó Bí thư Huyện ủy khóa XIX; Đ/c Nguyễn Văn Dõng - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII, XIX đã nghỉ hưu, chuyển công tác. Đại diện lãnh đạo các cơ quan của tỉnh trên địa bàn huyện, cùng 247/248 đại biểu chính thức đại diện cho 2.467 đảng viên thuộc 58 TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

vannghe

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội lần này có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; đánh giá đúng tình hình và kết quả trên từng lĩnh vực, tìm ra các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh để đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp, đặc biệt là những giải pháp để phát triển và xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới trong khu vực Trung bộ vào cuối năm 2015. Phấn đấu giữ gìn đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu để xứng đáng là huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Đại hội phát huy dân chủ, lựa chọn để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Ninh hết sức nặng nề. Trong diễn văn phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Cảnh đã nhấn mạnh: Sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đang đứng trước thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đang đối mặt với những khó khăn và thách thức gay gắt. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của huyện từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Vì vậy, tôi đề nghị các Đại biểu dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tham gia thảo luận và thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra.

toancanhdh2

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh, trong đó khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Là một trong sáu huyện của cả nước được Trung ương chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm của cả nhiệm kỳ và tập trung lãnh đạo thực hiện. Đến cuối năm 2014, xã điểm Tam Phước và hai xã Tam An, Tam Thành đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ lãnh đạo xây dựng mô hình điểm đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng để nhân rộng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở các xã khác. Đến nay, tổng giá trị sản xuất đạt 4.226 tỷ đồng, tăng bình quân 17,11%/năm, bằng 2,48 lần so với năm 2010. Tỷ trọng ngành Công nghiệp - xây dựng và Dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng lên 78% (năm 2010 chiếm 67,4%); tỷ trọng ngành Nông nghiệp giảm còn 22% (năm 2010 chiếm 32,6%). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/người/năm, tăng 14,62 triệu đồng so với năm 2010. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp tiếp tục được hoàn thiện và phát triển. 100% trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, tăng 18 trường so với đầu nhiệm kỳ. 05/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% tổng dân số; tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 87,3%; có 55/85 thôn, khối phố văn hoá, đạt tỷ lệ 65%; Đến nay đã xây dựng 04 Trung tâm VH-TT xã; 65 Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, khối phố đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 còn 4,4%, giảm 8,89% so với đầu nhiệm kỳ; hộ cận nghèo còn 7,36%. Công tác Quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại được chú trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở có chuyển biến tích cực; những tồn tại, khuyết điểm qua sinh hoạt kiểm điểm và những vấn đề phát sinh mới được tập trung giải quyết. Toàn Đảng bộ có 58 tổ chức cơ sở đảng, tăng 07 tổ chức so với năm 2010. Đến cuối năm 2014, có 100% thôn, khối phố, trường học, trạm y tế có chi bộ đảng; Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 701 đảng viên, tăng 26,76% so với nhiệm kỳ 2005 - 2010, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 2.467 đảng viên...

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu chung, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện quyết liệt 4 chương trình trọng tâm: Xây dựng và nâng cao chất lượng, tính bền vững của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả của các khu, cụm, điểm thương mại, dịch vụ, CN-TTCN; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ cho phát triển. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

toancanhdh

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% số xã và huyện đạt tiêu chí nông thôn mới trước năm 2018; xây dựng hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn Phú Thịnh. Tổng giá trị sản xuất tăng trên 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 12,2%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 47,2%; Dịch vụ chiếm 40,6%. Cơ cấu lao động phi nông nghiệp chiếm trên 60%. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Hằng năm giải quyết việc làm mới cho hơn 1.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 3%. Phấn đấu bình quân hằng năm có trên 90% hộ gia đình, 90% thôn, khối phố, 100% xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; 100% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh. Bình quân hằng năm kết nạp trên 150 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh trên 75%, phấn đấu không có đơn vị yếu kém...

dcquang

Đ/c Nguyễn Ngọc Quang- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam biểu dương những nỗ lực và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm đạt được các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội cần phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào BCH Đảng bộ huyện khóa 20 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người