Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 23/6, tại Nhà văn hóa huyện đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự đại hội có các đồng chí thành viên Tổ công tác Tỉnh ủy đứng điểm chỉ đạo đại hội Đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy; 247 đại biểu chính thức đại diện cho 2.467 đảng viên thuộc 58 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

chon

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Thông qua nội quy, quy chế làm việc tại Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; Thông qua chương trình đại hội phiên chính thức; Thông báo phân tổ thảo luận và phổ biến một số công việc liên quan đến phiên đại hội chính thức

Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/6 với các nội dung: thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI; Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI...

chon2

Lễ cắt băng khánh thành công trình Nghiã trang Liệt sỹ huyện

chon3

Dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Ngay sau chương trình làm việc của phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã tham dự Lễ khánh thành Nghĩa trang Liệt sỹ huyện và Dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tin: Kim Thạch; ảnh: Vạn Trung

Tin mới

Các tin khác