Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đảng bộ huyện đẩy mạnh bằng việc phát động thi đua, thực hiện nhiều công trình, mô hình kinh tế, việc làm tiêu biểu ở từng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương. Những công trình, phần việc này vừa mang ý nghĩa hướng về Đại hội Đảng bộ các cấp, vừa phục vụ thiết thực đời sống nhân dân.

Nằm trong các công trình chào mừng Đại hội đợt này, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng 03 Nhà văn hóa xã (Tam An, Tam Thành, Tam Vinh); 02 hội trường nhà văn hóa xã (Tam Đại, Tam Lộc); 30 nhà văn hóa thôn, trong đó Tam An: 5 nhà; Tam Thành: 7 nhà; Tam Dân, Tam Đàn mỗi đơn vị 4 nhà; Tam Vinh, Tam Lộc mỗi đơn vị 3 nhà; Tam Lãnh: 2 nhà; Tam Đại, Tam Thái mỗi địa phương 1 nhà. Riêng xã Tam Đại đã hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng 03 phòng chức năng của Nhà văn hóa xã trước Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số  nhà văn hoá xã, thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

tamvinh

Nhà văn hoá Xã Tam Vinh huyện Phú Ninh

taman

Nhà văn hoá Xã Tam An huyện Phú Ninh

dongloc

Nhà văn hoá Thôn Đông Lộc, Xã Tam Thành, huyện Phú Ninh

vanha

Nhà văn hoá Thôn Văn Hà, Xã Tam Thành, huyện Phú Ninh

IMG 1812

Nhân dân tham gia sinh hoạt tại nhà văn hoá thôn

Chào mừng Đại hội, các địa phương cũng đã khởi công xây dựng 02 Nhà văn hóa xã gồm Tam Đàn và Tam Thái. Ngoài ra còn có 10 nhà văn hóa thôn ở Tam Thái, Tam Dân, Tam Lãnh và Tam Lộc.

Không khí sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đang rộn ràng khắp nơi.

Khởi công Nhà văn hóa xã Tam Đàn

Lễ khởi công xây dựng nhà văn hoá xã Tam Đàn

NVH thon dang xay dung

Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình nhà văn hoá thôn 

 Kim Thạch - Vạn Trung

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người