Phú Ninh chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ huyện Phú Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam chọn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2015 -2020 và được tiến hành vào các ngày 23, 24, 25/6 tới. Ban biên tập (BBT) Cổng Thông tin điện tử huyện đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Cảnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh xoay quanh công tác chuẩn bị cho đại hội.

* BBT: Sau đại hội 58 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, theo đồng chí có những bài học kinh nghiệm gì để tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ huyện?

- Đồng chí Nguyễn Cảnh:

Qua Đại hội điểm Đảng bộ xã Tam An và Đại hội thí điểm trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư ở Tam Phước, sau đó là tất cả các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện. Đến giữa tháng 5/2015, 58/58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 tốt đẹp, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, điều lệ Đảng, qua đó tạo không khí sôi nổi, phấn khởi và niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào kết quả của đại hội. Công tác tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn. Nội dung được chuẩn bị khá chu đáo, nhân sự được giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển...; được tỉnh đánh giá là đơn vị có nhiều nỗ lực, cố gắng trong toàn đảng bộ. Từ thành công trong việc chỉ đạo đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng, BTV đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm:

nguyencanh1

Đồng chí Nguyễn Cảnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh

Trước hết, ở địa phương, đơn vị nào tập thể cấp uỷ đoàn kết, thống nhất; vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, chịu khó nghiên cứu, nắm vững các quy định, hướng dẫn của cấp trên, kịp thời tham mưu đề xuất, tập trung giải quyết những tồn tại, phát sinh trong quá trình chuẩn bị thì nơi đó đại hội đạt kết quả tốt.

Thứ hai, chú trọng công tác tuyên truyền, phát động thi đua tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, hướng về Đại hội.

Thứ ba, làm tốt quy trình chuẩn bị công tác nhân sự theo hướng dẫn cấp trên. Xây dựng Đề án nhân sự cấp uỷ khoá mới chú ý cơ cấu, tỷ lệ trẻ, nữ, đảm bảo chất lượng và có tính kế thừa. Phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể cấp uỷ và từng đồng chí cấp uỷ viên trong lãnh đạo công tác nhân sự.

* BBT: Xin đồng chí cho biết những điểm mới của Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần này?

- Đồng chí Nguyễn Cảnh:

Đại hội lần này là Đại hội đổi mới, không chỉ đổi mới khẩu hiệu mà theo các hướng dẫn mới của Ban chấp hành Trung ương, Ban bí thư Trung ương. Đó là thực hiện Chỉ thị 36 và quy chế bầu cử trong đảng, các hướng dẫn của Ban bí thư, Ban tổ chức Trung ương... thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, chặt chẽ trong xây dựng văn kiện, đề án nhân sự. Do đó, Đại hội điểm lần này có nhiều khó khăn, đòi hỏi cán bộ các Ban xây dựng đảng, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành nghiên cứu, quán triệt, nắm vững được các quy định, hướng dẫn mới, đảm bảo quy định đề ra.

nguyencanh12

Đồng chí Nguyễn Cảnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh trao đổi công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng

* BBT: Xin đồng chí cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai đến đâu?

- Đồng chí Nguyễn Cảnh:

Được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn làm đại hội điểm, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện rất khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh uỷ. Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Phú Ninh đã cơ bản hoàn thành Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIX trình Đại hội; nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ khoá mới, đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội XXI của Đảng bộ tỉnh... Hiện nay, tập trung công tác kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, các địa điểm tổ chức thảo luận tổ, các công trình chào mừng Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX thực sự đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của đại hội và sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư!

Kim Thạch – Vạn Trung

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người